30 terms

Frans Unité 10

STUDY
PLAY
un Belge
een Belg
une Belge
een Belgische
la Belgique
België
en Belgique
in België
un Français
een Fransman
une Française
een Franse
la France
Frankrijk
en France
in Frankrijk
un fils
een zoon
une fille
een dochter
un enfant
een kind
un nom
en naam
un prénom
een voornaam
un joli T-shirt
een mooi T-shirt
une jolie radio
een mooie radio
Je suis Belge
Ik ben Belg
monsieur
mijnheer
madame
mevrouw
ici
hier
grand ou petit
groot of klein
vos enfants
uw kinderen
Nous sommes contents
Wij zijn tevreden
Vous êtes jeunes
Jullie zijn jong
Ils sont forts
Zij (m) zijn sterk
Elles sont grandes
Zij (v) zijn groot
Ce sont des livres
Het zijn boeken
Hubert, tu es super !
Hubert, jij bent geweldig !
Carla, tu n'es pas sympa !
Carla, jij bent niet sympathiek !
Madame, vous êtes Française ?
Mevrouw, bent u Franse ?
Monsieur, vous êtes content ?
Mijnheer, bent u tevreden ?
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.