38 terms

Frans Unité 11

STUDY
PLAY
un mari
een echtgenoot, een man
une femme
een echtgenote, een vrouw
un grand-père
een grootvader
une grand-mère
een grootmoeder
des parents
ouders
mademoiselle
juffrouw
chez Ria
bij Ria
toujours
altijd
voilà Julie
daar heb je Julie
Il s'appelle Cédric
Hij heet Cédric
son frère
zijn /haar broer
sa soeur
zijn / haar zus
un beau cadeau
een mooi geschenk
une belle table
een mooie tafel
un nouveau tableau
een nieuw bord
une nouvelle fenêtre
een nieuw raam
Roméo est amoureux
Roméo is verliefd
Juliette est amoureuse
Juliette is verliefd
Mon grand-père est vieux
Mijn grootvader is oud
Ma grand-mère est vieille
Mijn grootmoeder is oud
Le mari est gentil
De echtgenoot is aardig
La femme est gentille
De vrouw is aardig
Les ballons sont beaux
De ballonnen zijn mooi
Les livres sont nouveaux
De boeken zijn nieuw
Nicolas et Arthur sont amoureaux
Nicolas en Arthur zijn verliefd
Richard et Théo sont vieux
Richard en Théo zijn oud
le fils de Ria
de zoon van Ria
l'ordinateur de Luc
de computer van Luc
les fils de Chantal
de zonen van Chantal
les ordinateurs d'Ida
de computers van Ida
la fille de Paul
de dochter van Paul
l'armoire d'Olga
de kast van Olga
les fils d'Yvon
de zonen van Yvon
les armoires de Julie
de kasten van Julie
l'anniversaire
de verjaardag
l'armoire
de kast
l'élève
de leerling
l'ordinateur
de computer
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.