Only $2.99/month

Terms in this set (70)

a) Disinhibition
Impulsstyrt, hämningslöst beteende. Följer ej sociala spelregler, handlar vårdslöst. Beror på atrofi av orbitofrontala kortex vilket gör att frontallobernas normala kontrollfunktion sviktar.
b) Apati
Bortfall av motivation och engagemang samt avtagande förmåga att själv initiera en aktivitet. Visar sig som inaktivitet och ointresse. Kan förekomma samtidigt som disinhibition beroende på situation.
c) Bortfall av empati och sympati
Kan inte förstå andras tankar och känslor, likgiltighet, sårande beteende. Emotionell avflackning, egocentrism. Bristande intresse för familj och vänner. Oförmåga att tolka ansiktsuttryck, tolkar allt bokstavligt (förstår ej sarkasm). Ingen sjukdomsinsikt alls.
d) Perservationer
Upprepningar. Tidigt stadium: maniskt beteende, t.ex. samlande, överdrivet städande, åka samma busslinje, sudoku, sorterande. Senare: upprepade kommentarer, upprepade handlingar, tics.
e) Hyperoralt beteende och förändrat födointag
Glupskhet, inget bordsskick, äter samma maträtt. Går upp i vikt. Äter allt i närheten. Överkonsumtion av alkohol. Gnisslar tänder, utforskar likt ett barn med munnen.
f) Sviktande exekutiva funktioner
Vanligaste resultatet på neuropsykologisk testning visar på sviktande exekutiva funktioner men välbevarat episodminne och visuospatiala funktioner.
Senare i förloppet: generell försämring i kognition. Både verbal och ickeverbal kommunikationsförmåga försvinner, hygien försummas, förlorad förmåga att klara ADL, urin- och fecesinkontinens. Aktivitetsnivå avtar.