AGRI - wine sector (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aid to grape juice
szőlőlékészítéshez nyújtott támogatás
Annual Working Unit
éves munkaegység (ÉME) (AWU)
ban on new planting
az új telepítésekre vonatkozó tilalom
by-products distillation
melléktermékek lepárlása
Common Market Organisation
közös piacszervezés (KPSZ)
crisis distillation
krízislepárlás
decoupled aid
a termeléstől függetlenített támogatás
dual-purpose grape distillation
a kettős hasznosítású szőlőfajtákból származó bor lepárlása
enrichment
alkoholtartalom-növelés
forward-looking measures
előretekintő intézkedések
Geographical Indications
földrajzi jelzések (GI)
green harvesting
zöld szüret
greenbox measures
a „zöld dobozba" tartozó intézkedések
grubbing-up
kivágás
Integrated Crop Management
integrált terménygazdálkodás (ICM)
Integrated Pest Management
integrált növényvédelem (IPM)
irregular vineyards
„szabályellenes" szőlőültetvények
lees
borseprő
marc
törköly
must
must
International Organisation of Vine and Wine
Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV)
Oenological Practices
borászati eljárások (OP)
overpressing
túlpréselés
Protected Denominations of Origin
oltalom alatt álló eredetmegjelölés (PDO)
permanent abandonment
termelésből való végleges kivonás
Protected Geographic Indications
oltalom alatt álló földrajzi jelzések (PGI)
potable alcohol
élelmezési célú alkohol
quality wine
minőségi bor
wine produced in specific regions
meghatározott termőhelyről származó borok
Single Payment Scheme
egységes támogatási rendszer (SPS)
Technical Barriers to Trade
a kereskedelem technikai akadályai (TBT)
table wine
asztali bor (TW)
Utilised Agricultural Area
hasznosított mezőgazdasági terület (UAA)
winemaker
bortermelő
wine making practices
borkészítési gyakorlatok
certification requirements
minősítési követelmények
geographical indication
földrajzi eredetmegjelölés
labelling rules
címkézési szabályok
name of origin
eredetmegjelölés
semi-generic terms
jogilag nem védett, általános kifejezések
wine-growing area
bortermelő terület
table wine
asztali bor