41 terms

11.1&2 APBCR pronunciation

A Practical Business Chinese Reader, chapter 11, sections 1 & 2, pronunciation
STUDY
PLAY
da2cheng2
达成
xie2yi4
协议
zuo4wei2
作为
du2jia1 dai4li3
独家代理
guan1zhao4
关照
jin4 li4
尽力
bai3wan4
百万
jing1xiao1
经销
kong1tiao2
空调
wei1bo1lu2
微波炉
jia1yong4 dian4qi4
家用电器
dian4qi4
电器
kuo4da4
扩大
du2jia1 dai4li3 quan2
独家代理权
ge4di4
各地
xiao1shou4 wang3dian3
销售网点
xin1xing2
新型
xi3wan3ji1
洗碗机
xi3 wan3
洗碗
zi1xin4
资信
zi1xin4 diao4cha2
资信调查
yong4jin1
佣金
jiang1
you3guan1
有关
cha2xun2
查询
zai4...zhi1nei4
在...之内
you3 xiao4qi1
有效期
ti2qu3
提取
he2li3
合理
fen1dan1
分担
guang3gao4
广告
fei4yong4
费用
jian3
chu1kou3e2
出口额
e2
xiao1shou4 zong3e2
销售总额
zhi4shao3
至少
shi4chang3 diao4cha2
市场调查
nv3shi4
女士
shou4 huan1ying2
受欢迎
nan2ren2
男人