32 terms

Latvian Week 5 vocab

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

sakt
to begin
draudzigi
friendly
garlaicigi
boring
rieksti
nuts
dars
garden
darsnieks/darniece
gardner
sargat
protect
spēlēt (+ko)
to play (sports or an instrument)
spēlēties
to play with (reflexive
sards
watchman, guard
Aizsardzibas ministrija
Ministry of Defense
cilvēktiesības
human rights
tikai
just
izglitibu
education
visugadu
year round
loceklis
member
dzīvokli
apartment
iznemot
except for
darszeņi
vegetables
ogas
berries
augli
fruit (not berries)
izlutināts
spoiled
visitkarte
business card
augļu sula
fruit juice
noguris/nogurusi
sleepy
Man sāp xxx
xxx hurts me
jau
already
pirmo reizi
first time
pieņemšanu
reception
lai
in order to...
padomnieks/padomniece
advisor/counselor
vaditajs/vaditaja
director