AFET - diplomácia (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

broker a peace accord
tető alá hoz egy békemegállapodást
CCI - Common Consular Instructions
közös konzuli utasítás
client state
csatlós állam
deadlocked peace process
holtpontra jutott békefolyamat
embassy
nagykövetség
freeze
befagyasztás
goodwill ambassador
jószolgálati nagykövet
hinterland
hátország
interfere in Austria's domestic affairs
beavatkozik Ausztria belügyeibe
intervene personally
személyesen jár közben
maintain technical relations with Austria
fenntartja a munkakapcsolatot Ausztriával
mediation
közvetítés
no business as usual
a szokásos kapcsolatok felfügesztése
plenipotentiary
teljhatalmú
recall an ambassador
visszahívja nagykövetét
receive an icy reception
fagyos fogadtatásban részesül
restore full relations with
teljesen helyreállítja a kapcsolatot
seek to mollify foreign critics
megpróbálja megbékíteni a külföldi bírálókat
stick and carrot
furkósbot és mézesmadzag
trigger the nation's worst diplomatic crisis
az ország eddigi legsúlyosabb diplomáciai válságát okozza
was ostracised by the international community
a nemzetközi közösség kiközösítette
Pampers government
bébikormány (román, észt)
sui generis (unique )
autonóm, önálló
lame duck
béna kacsa
landlocked country
tengerparttal nem rendelkező ország
oppresive regimes
elnyomó rezsimek
rogue state
haramia állam
the Flemish
flamandok
who are staying in hotel mama
akik otthon maradtak
NIS States - Newly Independent States
újonnan függetlenné vált államok
polling commission member
választási bizottság tagja
Orange Revolution
narancsos forradalom
ad hoc delegation
eseti küldöttség
Caucasus countries
kaukázusi országok
certificate of service
kézbesítési igazolás
insulting Turkishness
törökség elleni izgatás
notion of nation state
nemzetállam fogalom
two-track / twin-track approach
kétsávos / kétpályás / ikerpályás megközelítés
Joint Parliamentary Committee
parlamenti vegyes bizottság
RELEX - Commission for External Relations (CoR)
Külkapcsolati Bizottság, RELEX (RB)
ACP - African, Caribbean and Pacific (countries)
AKCS - afrikai, karibi és csendes-óceáni (országok)
accession criteria
csatlakozási feltételek
accession negotiations
csatlakozási tárgyalások
accession partnership
csatlakozási partnerség
acquis screening
a közösségi acquis átvilágítása, screening
association committee
társulási bizottság
association council
társulási tanács
candidate country
tagjelölt ország, csatlakozni kívánó ország
IPA - Instrument of Pre-Accession
IPA - Előcsatlakozási eszköz
Thessaloniki Agenda
Thesszaloniki napirend
accession country
csatlakozó/tagjelölt ország
accession cycle
bővítési kör
applicant/candidate countries
tagjelölt országok
associated countries
társult országok
special representative
különleges képviselő
ASEM - Asia-Europe Meeting
ASEM - Ázsia-Európa Találkozó
1973 - first enlargement round (UK, Ireland, Denmark)
1. bővítési kör
1981 - second enlargement round (Greece)
2. bővítési kör
1986 - third enlargement round (Spain, Portugal)
3. bővítési kör
1995 - fourth enlargement round (Austria, Finland, Sweden)
4. bővítési kör
2004 - fifth enlargement round (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Malta, Cyprus)
5. bővítési kör
2007 - sixth enlargement round (Bulgaria, Romania)
6. bővítési kör
MEDA - Euro - Mediterranean Partnership
MEDA - Euro-Mediterrán Partnerség
SECI - Southeast European Cooperation Initiative
SECI - Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés
CFSP - Common Foreign and Security Policy
KKBP - Közös Kül- és Biztonságpolitika
ENP - European Neighbourhood Policy
Európai Szomszédsági Politika
ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument
ENPI - Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
European External Action Service
Európai Külügyi Szolgálat
EU's General Affairs Council (the foreign ministers of all the member states)
az EU Általános Ügyek Tanácsa
Council of Europe
Európa Tanács
SES - Single Economic Space
Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna és Kazahsztán együttműködési egyezménye
IAEA - International Atomic Energy Agency
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
agreement
megállapodás
SG/HR - Secretary-General/High Representative
főtitkár/főképviselő (Solana 2005)
code of conduct
magatartási kódex