33 terms

Mathematics 2.

STUDY
PLAY
product
szorzat
sum
összeg
difference
különbség
ratio
hányados
proper fraction
valódi tört
decimal fraction
tizedes tört
point
(tizedes) pont
finite
véges
infinite
végtelen
recurrent
ismétlődő
periodic
periódikus
mixed fraction
vegyes tört
improper fraction
áltört (nem valódi tört)
arithmetic
számtan
algebra
algebra
percent
százalék
percentage
százalékos arány
error
hiba
absolute error
abszolút hiba
relative error
relatív hiba
approximate
megközelítő
approximation
megközelítés
interpolate
belső közelítő
extrapolate
külső közelítő
natural number
természetes szám
integer number
egész szám
rational number
racionális szám
real number
valós szám
mapping
leképezés
inverse
ellentett
reciprocal
reciprok
transformation
átalakítás
constant
konstans, állandó