19 terms

Småord på tyska

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

auch
också
immer
alltid
nie
aldrig
schon
redan
etwas
något
jemand
någon
weil
eftersom
manchmal
ibland
vielleicht
kanske
dann
sedan
oder
eller
sondern auch
utan även
aber
men
gleich
genast
fast
nästan
ziemlich
ganska
nichts
ingenting
dass
att
nur
bara