Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Religioon ja kirik. Mõisted 8. klassile

Get a hint
Hereesia
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
Hereesia
Ketserlus, väärusk
Tolerantsus
Sallivus
Geto
Juutide elurajoon Euroopa linnades
Identiteet
Teadmine endast, ühtsustunne mingi inimrühma või rahvusega
Konfessioon
Usutunnistus ja sellel põhinev usuvool või kirik