LIBE - general terms (EN-HU)

STUDY
PLAY
Fundamental Rights Agency
Alapvető Jogok Ügynöksége
asset recovery office
vagyon-visszaszerzési hivatal
tracing
felkutatás
identification
azonosítás
freezing
befagyasztás
seizure
lefoglalás
confiscation
elkobzás
proceeds from crime
bűncselekményből származó jövedelmek
overstay
engedélyezett tartózkodási idő túllépése
Freedom of Information Act
törvény az információszabadságról
OTHER SETS BY THIS CREATOR