LIBE - general terms (EN-HU)

STUDY
PLAY
Fundamental Rights Agency
Alapvető Jogok Ügynöksége
asset recovery office
vagyon-visszaszerzési hivatal
tracing
felkutatás
identification
azonosítás
freezing
befagyasztás
seizure
lefoglalás
confiscation
elkobzás
proceeds from crime
bűncselekményből származó jövedelmek
overstay
engedélyezett tartózkodási idő túllépése
Freedom of Information Act
törvény az információszabadságról