CULT - Erasmus for All (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

active ageing
aktív időskor
active citizenship
aktív polgári szerepvállalás
Agenda for New Skills and Jobs
új készségek és munkahelyek menetrendje
cooperation for innovation and good practices
együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok terén
Erasmus for all
Erasmus mindenkinek
eTwinning National Support Services
eTwinning nemzeti támogató szolgálatai
EU transparency tool
uniós áttekinthetőséget támogató eszközök
European Association for Assurance in Higher Education
Felsőoktatási Minőségbiztosítás Európai Szövetsége (ENQA)
European Credit system for Vocational Education and Training
európai szakképzési kreditrendszer (ECVET)
European Credit Transfer and Accumulation System
európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS)
European Qualifications Framework
európai képesítési keretrendszer (EKKR) (EQF)
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQAVET)
a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete
European Quality Assurance Register
európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás (EQAR)
flagship initiative
kiemelt kezdeményezés
grassroots sport
alulról szerveződő sport
Innovation Union
Innovatív Unió
lifelong learning
egész életen át tartó tanulás
National Academic Recognition Centres
Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC)
non formal setting
nem formális környezet
not in education, employment or training (NEETs)
akik sem tanulmányokat nem folytatnak, sem képzésben nem vesznek részt, sem munkával nem rendelkeznek
open method of coordination
nyitott koordinációs módszer
Platform Against Poverty
szegénység elleni küzdelem platformja
policy dialogue
szakpolitikai párbeszéd
support for policy reform
szakpolitikai reform támogatása
traineeship
szakmai továbbképzés
validation of non-formal and informal learning
nem formális és informális tanulás hitelesítése
Vocational Education and Training
szakoktatás és szakképzés (VET)
Youth in Action
Fiatalok lendületben
Youth on the Move
Mozgásban az ifjúság
youth worker
ifjúságsegítő