werkwoord être

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

je suis
ik ben
tu es
jij bent
il est
hij is
elle est
zij is
on est
men is
nous sommes
wij zijn
vous êtes
u bent of jullie zijn
ils sont
zij zijn
elle sont
zij zijn
OTHER SETS BY THIS CREATOR