21 terms

banking

STUDY
PLAY
account
rachunek,konto
savings account
rachunek oszczędnościowy
cheque account
rachunek bieżący
account holder
posiadacz rachunku
cash machine
bankomat
chegue book
książeczka czekowa
credit card holder
posiadacz kart kredytowej
debit card
karta debetowa
insuarance
ubezpieczenie
insured
ubezpieczony
invest in stock
inwestować w udziały
invest in shares
inwestować w akcje
loan
pożyczka
apply for a loan
ubiegać sie o pożyczkę
grant sb a loan
przyznac komuś pożyczkę
money transfer
przelew pieniężny
pay interest
płacić odsetki
payy off
spłacać
stock exchange
giełda
stock market investor
inwestor giełdowy
withdraw money
pobrać pieniądze z banku