IMCO - farmakovigilancia (HU-HU)

STUDY
PLAY
gyógyszer-mellékhatás (ADR)
A gyógyszerek által kiváltott káros, nem kívánt hatás.
előny-kockázat arány
Az adott gyógyszer előnyeinek (pozitív hatásainak) és kockázatainak (nemkívánatos hatásainak) mérlege.
hatékonyság
A gyógyszer azon képessége, hogy valós körülmények között a kívánt terápiás hatást váltja ki.
hatásosság
A gyógyszer azon képessége, hogy ideális körülmények között a kívánt terápiás hatást váltja ki.
epidemiológia
A betegségek népességben való elterjedésének és determinánsainak vizsgálata.
EudraVigilance
A feltételezett mellékhatásokra vonatkozó jelentések gyűjtésére szolgáló, az Európai Gyógyszerügynökség által vezetett rendszer.
farmakoepidemiológia
Az epidemiológia azon ága, amely a sok ember esetében használt gyógyszerek használatát és hatásait vizsgálja.
farmakovigilancia
A gyógyszerek nemkívánatos hatásaival, ezek észlelésével, értékelésével és megelőzésével foglalkozó tudomány.
jelzés
Adott gyógyszer és valamely mellékhatás közötti, új összefüggésre vagy ismert összefüggés új vonatkozására utaló információ.
spontán mellékhatás-bejelentés
Önkéntes jelzés, amelyek nem vizsgálatból vagy szervezett adatgyűjtési eljárásból származnak.
OTHER SETS BY THIS CREATOR