AFCO - alapfogalmak (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

application and interpretation of the Treaties
szerződések alkalmazása és értelmezése
challenged constitutionality
vitatott alkotmányosság
constitutional appeal
alkotmányjogi panasz
constitutional impropriety
alkotmányos visszásság
constitutional judicature
alkotmánybíráskodás
Constitutional Treaty
alkotmányos szerződés
constitutionality and legality
alkotmányosság és törvényesség
European Convention
Európai Konvent
freedom of assembly
gyülekezési szabadság
legal system
jogrendszer
legislation
jogalkotás
legislative power
jogalkotási kompetencia
media freedom
sajtószabadság
rule of law
jog érvényesülése
universal community
egyetemleges közösség
OTHER SETS BY THIS CREATOR