22 terms

Antikens Rom - 2017

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Romulus
Han och tvillingbrodern Remus grundade enligt myten Rom 753 f.Kr
Den romerska republiken
Statsskicket i rom från ca 500- 27 f. Kr. Rom styrdes av två konsuler som utsågs av senaten.
Konsuler
Ämbetsmännen som styrde Rom
Patricier, plebejer och proletärer
Klasserna i Rom - skriv de rika först, sedan stora massan och till sist slavarna.
Kartago
Roms fiender om makten över medelhavet på 200-talet f.kr
Hannibal
Kartagisk fältherre som härjade i Italien under puniska krigen.
Spartacus
Ledde slavuppror under det oroliga 100 talet f.kr
Julius Caesar
Romersk fältherre som gjorde sig till diktator på livstid - död 44 f.kr. Rik, vältalig och väldigt sugen på makt.
Cleopatra
Egyptisk farao som blev med barn med Julius Caesar
Augustus
Hette från början Octavianus. Gjorde slut på den romerska republiken och inledde tvåhundra år av romersk fred. Med honom börjar Roms kejsartid då han blev den förste kejsaren. Tillsammans med Livia.
Caligula
En av Roms elaka kejsare under det första århundradet - gjorde sin häst till senator. Mördades av sina egna officerare.
Nero
En av Roms mest svarta figurer - sägs ha förföljt de kristna - ville bli skådespelare. Blev efter ha dödat sin fru, Poppea, ihop med pojken Sporus som han lät kastrera. Levde under det första århundradet.
Trajanus
Kejsare när Rom var som störst 117 e.Kr - finns på idag på hög kolonn. Visa menar på att aldrig har världen varit så lyckliga som under denna tid.
Hadrianus
Kejsare som efterträdde Trajanus 117 e.Kr Han befäste Roms gränser. Med honom växte inte Romarriket mer. Har en mur uppkallad efter sig.
Folkvandringstid
Under 300- och 400-talet e.kr rörde sig många stammar sig runt om i Europa för att hitta nya hemländer.
476 e.kr
Årtal Västroms fall - markerar ofta slutet på antiken
Konstantin den store
Romersk kejsare som blev kristen på 300-talet e.Kr och som flyttade huvudstaden till dagens Istanbul
Kristendomen
Ett av arven från romersk tid - katolicismen är i hög grad påverkad av den romerska kulturen.
Månader
Ett annat arv - alla har namn efter romerska gudar, siffror eller ledare
Siffror
Ett arv - V är fem, X är tio, L är femtio, C är hundra, D är 500, M är tusen.
Romerska rätten
Mycket av vår lagstiftning stammar från denna lagsamling
Arkitektur
Byggnadsstil - många senare epoker ville återskapa romersk och grekisk byggnadsstil. Romarna berömda för sina vägar, akvedukter, arenor och sin superbetong.