27 terms

DiDk1 K1 T2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Wie heißt du?
Jak się nazywasz?
Wie heißen Sie?
Jak się Pan / Pani nazywa?
Ich heiße Schmidt. Peter Schmidt.
Nazywam się Schmidt. Peter Schmidt.
Wie ist dein Name?
Jakie jest twoje nazwisko?
Mein Name ist Kowalska.
Moje nazwisko to Kowalska.
Wie ist Ihr Name?
Jakie jest Pana / Pani nazwisko?
Wer bist du denn?
Kto ty jesteś?
Wer sind Sie denn?
Kim Pan / Pani jest?
Ich bin Anna Krause.
Jestem Anna Krause.
Wo wohnst du?
Gdzie mieszkasz?
Wo wohnen Sie?
Gdzie Pan / Pani mieszka?
Ich wohne in Berlin.
Mieszkam w Berlinie
Woher kommst du?
Skąd pochodzisz?
Woher kommen Sie?
Skąd Pan / Pani pochodzi?
Ich komme aus Deutschland.
Pochodzę z Niemiec.
Wie alt bist du?
Ile masz lat?
Wie alt sind Sie?
Ile lat Pan / Pani ma?
Ich bin 30 Jahre alt.
Mam 30 lat.
Und du?
A ty?
Und Sie?
A Pan / Pani?
Wer fehlt heute?
Kto jest dziś nieobecny?
David fehlt.
Dawid jest nieobecny.
Wer ist heute nicht da?
Kogo dziś nie ma?
Julia ist nicht da.
Julii nie ma.
Wie viele Schüler sind in deiner Klasse?
Ilu uczniów jest w twojej klasie?
Zusammen sind wir 14 Schüler, 6 Mädchen und 8 Jungen.
Razem jest nas 14 uczniów, 6 dziewcząt i 8 chłopców.
In meiner Klasse sind 20 Schüler.
W mojej klasie jest 20 uczniów.