209 terms

SIG Section II (Ch. 4, 5, 6)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

alltid
always
ofte
often
sjelden
seldom
aldri
never
hver dag
every day
annenhver dag
every other day
av og til
now and then
forstå videoklippene
understand the video clips
forstå læreren
understand the teacher
forstå andre studenter
understand other students
forstå nordmenn
understand Norwegians
forstå norsk radio
understand Norwegian radio
forstå norsk TV
understand Norwegian TV
lese norske bøker
read books
lese norske avisa
read the newspaper
lese i tekstboka
read the textbook
snakke norsk
speak Norwegian
uttale norsk riktig
pronounce Norwegian correctly
ha skriftlig eksamen
have a written exam
ha muntlig eksamen
have an oral exam
skrive oppgave på norsk
write an essay in Norwegian
skrive e-post på norsk
write emails in Norwegian
lære gloser
learn vocabulary
lære norsk grammatikk
learn Norwegian grammar
Jeg er interessert i norsk kultur.
I am interested in Norwegian culture.
Jeg vil lese norsk litteratur.
I want to read Norwegian literature.
Jeg skal reise til Norge.
I am going to travel to Norway.
Jeg liker norsk musikk.
I like Norwegian music.
Jeg har slekt i Norge.
I have family in Norway.
Jeg har en venn som er norsk.
I have a friend who is Norwegian.
Andre i familien min snakker norsk.
Others in my family speak Norwegian.
Jeg er interessert i språk.
I am interested in languages.
Jeg vil studere eller jobbe i Norge.
I want to study or work in Norway.
Jeg må oppfylle språkkravet på universitetet.
I have to fulfill the language requirement at the university.
Jeg har en god lærer.
I have a good teacher.
studere
study
øve
practice
pugge gloser med spørrekort
memorize vocabulary with flashcards
høre på norsk radio
listen to Norwegian radio
se på videoklipp
watch video clips
se på norsk TV
watch Norwegian TV
snakke med nordmenn
speak with Norwegians
snakke med andre studenter
speak with other students
lese i tekstboka
read in the textbook
lese aviser på nettet
read newspapers on the web
skrive oppave
write a paper
skrive e-post
write e-mail
gjøre oppgaver (lekser)
do homework
gå på forelesning
go to class
studere på språklaben
study in the language lab
delta i samtalegruppa
participate in the conversation group
bruke ordboka
use the dictionary
se på norske filmer
watch Norwegian films
høre på lydklipp på nettet
listen to audio files online
lese bøker
read books
klokka ni
nine o'clock
klokka fem over ni
five after nine
klokka ti over ni
ten after nine
klokka kvart over ni
quarter after nine
halv ti
nine thirty
kvart på ti
quarter to ten
ti på ti
ten to ten
fem på ti
five to ten
klokka ti
ten o'clock
administrasjonsbygning (ei/en)
administration building
baseballbane (en)
baseball field
bibliotek (et)
library
bokhandel (en)
bookstore
datarom (et)
computer lab
fotballbane (en)
soccer field
hybel (en)
room (in dorm or private home)
idrettsbygning (ei/en)
athletic building
kafé (en)
café
kantine (ei/en)
cafeteria
musikkbygning (ei/en)
music building
naturfagsbygning (ei/en)
science building
postkontor (et)
post office
språkbygning (ei/en)
language building
språklab (en)
language lab
studenthjem (et)
dormitory
studentsenter (et)
student center
teaterbygning (ei/en)
theater building
tennisbane (en)
tennis court
på nettet
online
på mobilen
on the cell phone
ingeniørfag
engineering
jus
law
medisin
medicine
odontolog
dentistry
pedagogikk
pedagogy (education)
sykepleie
nursing
administrasjon
business
informatikk
computer science (information science)
ledelse
management
markedsføring
marketing
økonomi
economics
revisjon
accounting
regnskapsføring
bookkeeping
dans
dance
filosofi
philosophy
historie
history
kunst
art
kunsthistorie
art history
lingvistikk
linguistics
litteratur
literature
musikk
music
religion
religion
teater
theater
engelsk
English
fransk
French
japansk
Japanese
kinesisk
Chinese
latin
Latin
norsk
Norwegian
russisk
Russian
spansk
Spanish
tysk
German
astronomi
astronomy
biologi
biology
fysikk
physics
geologi
geology
kjemi
chemistry
matematikk
mathematics
miljøstudier
environmental studies
antropologi
anthropology
internasjonale studier
international studies
kjønnsstudier
gender studies
kommunikasjon
communication
psykologi
psychology
sosiologi
sosiology
statsvitenskap
political science
Hvordan går det med studiene dine?
How is it going with your studies?
Hvor studerer du?
Where are you studying?
Hva studerer du?
What are you studying?
Hvilke kurs tar du?
What courses are you taking?
Når har du forelesning?
When do you have class (lecture)?
Hvem er norsklæreren din?
Who is your Norwegian teacher?
Hvor har du forelesning?
Where do you have class (lecture)?
Hvor bor du?
Where do you live?
Hvor liker du å studere?
Where do you like to study?
Hva gjør du i fritida?
What do you do in your free time?
blokk (ei/en)
notebook (tablet)
blyant (en)
pencil
bok (ei/en)
book
ordbok (ei/en)
dictionary
ark papir (et)
piece of ppaper
penn (en)
pen
ringperm (en)
notebook (ring binder)
ryggsekk (en)
backpack
tekstbok (ei/en)
textbook
tusj (en)
marker
lesebrett (et)
reader
nettbrett (et)
tablet
studentbevis (en)
student ID
mobil (en)
cell phone
skal
am going to, shall, will
vil
want to, will
kan
can
must, have to
bør
ought to, should
datamaskin (en)
computer
elev (en)
pupil
kart (et)
map
klokke (ei/en)
clock
lærer (en)
teacher
pult (en)
student desk
skrivebord (et)
desk
stol (en)
chair
student (en)
student (college or university)
tavle (ei/en)
chalkboard
vindu (et)
window
lerret (et)
a video screen
professor (en)
professor
Er du elev?
Ja, jeg er elev. / Nei, jeg er ikke elev.
Er du student?
Ja, jeg er student. / Nei, jeg er ikke student.
Er du lærer?
Ja, jeg er lærer. / Nei, jeg er ikke lærer.
Hva ser du i klasserommet ditt?
Jeg ser...i klasserommet mitt.
Hvor mange vinduer er det i klasserommet ditt?
Det er...vinduer i klasserommet mitt.
Hvor mange studenter er det i klassen din?
Det er...studenter i klassen min.
Hvor mange jenter er det i klassen din?
Det er...jenter i klassen min.
Hvor mange gutter er det i klassen din?
Det er...gutter i klassen min.
Hva har du i ryggsekken din?
Jeg har...i ryggsekken min.
Hvordan sier man...?
How does one say...?
Hva betyr...?
What does...mean?
Hvordan staver man...?
How does one spell...?
Hvordan uttaler man...?
How does one pronounce...?
Kan du gjenta det?
Can you repeat it?
Kan du si det en gang til?
Can you say it one more time?
Kan du snakke litt langsommere?
Can you speak a little slower?
Kan du snakke litt høyere?
Can you speak a little louder?
Kan du hjelpe meg?
Can you help me?
Kan du forklare det?
Can you explain it?
Jeg forstår.
I understand.
Jeg forstår ikke.
I don't understand.
Jeg har et spørsmål.
I have a question.
Jeg vet ikke.
I don't know.
Forstår du?
Do you understand?
Trenger du hjelp?
Do you need help?
Bra! (Fint!)
Good!
Flott! (Utmerket!)
Excellent!
En gang til.
One more time.
Gjenta etter meg.
Repeat after me.
Jobb sammen to og to.
Work together two and two.
Jobb sammen i grupper.
Work together in groups.
Slå opp på side 34.
Open to page 34.
Slå opp ordet i ordboka.
Look up the word in the dictionary.
Gjør øving A på side 52.
Do exercise A on page 52.
Les høyt.
Read aloud.
Takk for i dag.
Thanks for today.