Kreeka ehitusmälestised

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Üks vanimaid dooria stiilis templeid
jumal Apollonile 7.saj lõpul Korinthoses
Mis sellest saanud on
sellest on järgi ainult üks nurk viie jämeda samba ja neile toetuva arhitraaviga,lisaks paar eraldi seisvat sammast
Paestumis ehitati mis tempel
jumalanna Hera tempel u 550 eKr,selle sammaste entaas on suurem ja sambad seisavad hõredamalt kui peaaegu sada aastat hiljem ehitatud Hera tempel nr 2
Hera tempel nr 2
Poseidoni templel-üks paremini säilinud atiikkreeka ehitisi.
Kirjelda rohkem Poseidoni templit
Selle templi eri osa suhted on juba peaaegu seliised nagu klassikalise ajajärgu ehitistel.Sammaste tihedus on harmoonilises kooskõlas talastiku tajutava raskusega,kuid sambad ise on massivsemad kui klassikalises dooria stiilis
Arhailine ja klassikalise ajajärgu piiris(5 saj I poolel eKr) eitati
Zeusi tempel Olümpias (64 m pikkune perpiteer) mille skulpturaalne kujunuds on eriti meisterlik.
6.saj kujunes välja mis stiil
joonia
kus joonia stiil sündis
Väike-aasia rannik-joonia hõimu poolt asutatud
Mis joonia hõimu poolt asutatud Väike-Aasia rannikul veel asusid
sellal kreeklaste suurimad ja rikkaimad ning kõige mitmekülgsema kultuurieluga linnriigid.
Millal olid Joonia kreeka linnad Pärsia suurriigi võimu all
6.saj II poolel eKr.Osa kreeklasi sai sellest kasu ja paljud olid pärsia teenistuses.Kreeka ehitusmeistreid ja kunstnikke töötas Pärsia pealinnas.
mIS MUUTSID JOONIA STIILI RIKKALIKUMAKS VÕRREldes lihtsa ja range dooria stiiliga
Idamaine toredusarmastus.Idamaade mõjuga võib seletada ka Väike-Aasias asunud kreeka ehitiste suuri mõõtmeid
Kellele ehitatu Efesoses tempel
jumalanna Artemise dipteer(ümbritsetud kahekordse sammastereaga)109 m pikkuse ja 55m laiuse alusega ning 18 mkõrguste sammastega tempel
Mida peeti antiikajal üheks sitsmest maailmaimest
Efeose templit
mis sellest sai
356.aastal põletas kurjateg9ija selle maha
Klassikalise ajastu kuulsaimad ehitised
püstitati Ateenas,5.saj juhtivas linnriigis
Kes purustasid AteenaAkropolil asunud templid ja skulptuurid
480.a Pärslased,kui neil oli õnnestunud lühikeseks ajaks ateena vallutada
Milline oli tähtsaim ehitis mille pärslased lasid ehitada
linna kaitsejumalale Athenale Parthenoni tempel. See on dooria stiilis
Võrreldes arhailise ajastu sammastega on Parthenoni sambad
kõrgemad ja saledamad ja vähem rõhutatud.Talastik on suhteliselt kitsam bning kokkuvõttes näib nagu kannakisd sambad kergemat koormat
Kohe pärast Parthenoni ehitamist ehitati mis
Akropoli kõrgendiku läänetipus paraadlikväravaehitis PrOPÜLEED r
see värav
pidi ühendama all-linna Akropoli pühapaikadega.Nii väravaehitamise välimisel kui ka sisemisel küljel kandsid katust 6 dooria sammast ja selleni viisid järsult mäenõlvale ehitatud trepid.Treppidest põhja pool asuvas hoones Pinakoteegis säilitasid ateenlased oma maalikunsti kogu.Treppidest lõunas paikenb aga elegantne Athena Nike-võiduka Athena tempel
Athena-nike
amfiprostüül nelja joonia stiilis sambaga mõlemas otsas
5.sajandi lõpul püstitati Akropolile veel üks tempel
Erechtheion-see ühendas mitut vanemat pühapaika ja on seetõttu ebatavaliselt kereruka põhiplaani ja ülesehitusega.Templi sambad on joonia stiilis,aga ühe eeskoja talastikku kannavad sammaste asemel naiste kujud-karüatiidid
Kuidas on klassikalise ajajärgu kreeka kunst ja teplid mõjutanudhilisemat lääne kunsti
klassikaline ilu-kaunis on selline korrastatud tervik,millest ei saa midagi ära võtta ning millele ei saa midagi juurde lisada tervilkut kahjustamata