Egiptus

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Peamine ühendustee nii maa eri piirkondade kui ka Egiptuse ja Nuubia vahel
Niilus
Miks sai üks esimesi kõrgkultuure just Egiptuses alguse
sest 1)Sel oli vett-joomine,transport 2)Niiluse üleujutused aitasid kaasa viljaka muda tekkimisele. 3)Viljaka poolkuu piirkond4)Kõrb tagas eraldatuse ja traditsioonide stabiilsuse +ründajate eest kaitse
Üleujutuste järgi aja mõõtmine
üleujutusteperiood,vilja kasvu periood,vilja võtmise periood
Alam-Egiptus ja Ülem-Egiptus
Alam-Egiptus üli üleval(delta pool),sest sedal on jõe alamjooks ja Ülem-Egiptus oli all pool,sest seal on jõe ülemjooks
Millal ja kuidas tekkis Egiptuse riik
3000 a eKr liitsid Ülem-Egiptuse valitsejad kogu Egiptuse ühtseks riigiks.Pärimuse järgi tegi selle teoks kuningas Menes,kes olevat ühtlasi rajanud Alm- ja Ülem-Egiptuse piirialale ka uue pealinna Memphise.Sellest ajast alates allus Egiptus piiramatu võimuga kuningale.
Millal kujunes välja ka tüüpiline egiptuse hieroglüüfkiri?+hakati ulatuslikumalt vaske kasutama
ka umbes 3000 eKr
Vana riigi periood
Sellest perioodist pärinevad kuningate võimu ja jumalikkust kehastavad suured püramiidid Memhise lähedal nüüdest Gizas.Vana riigi ajal kujunesid välja enam-vähem kõik Egiptuse tsivilisatsiooni olulisemad tunnused-rangelt hierarhiliselt korraldatud riik ja ühsikond,mis allus jumalikusattud kuninga piiramatule võimule+egiptuse usk oma arvukate jumalate ning rõhutatud tähelepanuga inimsete saatusele pärast surma
Millal tekkisid püramiidid
umbes 2500 eKr
Tuntumade püramiidid
1. Džoseri astmikpüramiid , Cheopsi püramiid, Chepreni püramiid ja sfinks
Peale vana riigi perioodi ei olnud uus mingi riik vaid
sisesegaduste ja kodusõdade periood
Keskmise riigi periood
Teeba valitseja ühendas Ülem-Egiptuse maa uuesti ühtseks riigiks.Pealinn viidi tagasi Memhisse,kuid Teeba tõusis riigi tähtsaimaks usukeskuseks.Egiptuse ülemvõimule allutati Nuubia põhjaosa. Egiptuses loodi elukutseline sõjavägi..Nuubia vallutamisega tulid ka kullavarud. Nomarhide suur võim,vaarao võimu kahanemine. Võeti kasutusele pronks. ''Jutustus Sinuhest''
Peale keskmine riigi perioodi
riik oli taas lagunenud.Niiluse deltas võimutsesid Aasiast pärit valitsejad-hüksoslased.Ülem-egiptusesse hüksoslaste võim ei ulatunud
Hüksoslased
arvatavasti olid nad egiptlaste teenistusse varem asunud ja nüüd Alm-Egiptuses võimu enda kätee haaranud Aasiast tulnud väepealikud
Uue riigi periood
Teeba valitsejad ajasid hüksoslased Egiptusest välja ja taastasid riigi ühtsuse.Egiptuse välise võimsuse hiigelaeg.Egiptased olid hüksoslastelt õppinud hobukaarikute kasutamist ja nüüd kujunes nende kaarikuvägi ähvardavaks jõuks kogu Lähis-Idas. Alistati Plestiina ja Süüria+kogu Nuubia.Vaarao Thutmosis IIIsaavutas egiptuse oma kogu võimsuse,võrreldud napoleoniga. Suhted naabermaadega märksa thideamad.Kujuneid diplomaatilised sidemed Aasia valitsejatega.Teebas paiknesid peajumal Amon-Ra peamised templid ja vaaraode hauad Kunigate orus. Sõjad Egiptuse ja hetiitide vahel. Sõjavaarao Ramses II sõlmis heiitidega rahulepingu millega jaotati mõjupiirkonnad Ees-Aasias. Ehnaton-usureform,tema naise Nofretete kuju-kauneim vanaaja kuju. Esimene naisvaarao Hatšepsut.Ramses II-Abu Sibeli tempel. Ramses IIoli kõige pikema ajaga valitsev vaarao-67a
Mis aastal(uue riigi perioodil) eraldus Ülem-Egiptus Alam-EGiptuses valitsevatest kuningatest sõltumatuks preestrite riigiks?
1075 eKr
Hiline periood
Egiptus oli sageli võõramaist päritolu valitsejate võimu all.Egiptus langes 525 Pärsia võimu alla
Hellenistlik periood
valitsesid Aleksander Suur,ptolemaiosed ja Kleopatra
Mis sorti ühiskond oli egiptus
maaühiskond,suuremaid linnu oli vähe,need kujunesid peamiselt losside ja templtie ümber
Egiptuse vaarao
valitseja,kelle piiramatut võimu peeti jumalatest määratud maailmakorralduse püsimise vältimatuks eelduseks. Ta oli seadusandja,sõjaväe ülemjuhataja ja kõrgeima preestrina ainus täievoliline vahendaja inimeste ja jumalate vahel.Vaarao pidi ühendama kaks Egiptuse ajaloolist piirkonda-Ülem-ja Alam-Egiptuse-lahutamatuks harmooniliseks tervikuks.Vaarao elu oli korraldatud rituaalidega,mis tõstsid ta tavalistest inimestest kõrgemale
Maat
kui vaarao suutis ühendada Ülem-ja alam-egiptuse harmoonilseks piirkonnaks,siis kogu maailmakorraldus ehk maat toimis..Seevastu ei tähistanud kuningavõimu ja ühtse riigi langus kaost ainult inimühiskonnas,vaid ka ümbristevas looduses.
Mida lasid vaaraod oma võimu sümbolite ja materiaalse kehastunsena püstitada
püramiide
Miks lõpetasid valitsejad hiigelpüramiidie valmistamise
sest tehnika areng oli väga algeline,sellega oli seotud suur osa ühsikonnast,neid pidi ette valmistama ja toidu ja toorainetega varustama.Need olid riigile ja ühiskonnale väga kurnavad
Kelle määrasid vaaraod ametisse
riigi ülemvalitseja,maakondane ehk nomoste asevalitsejad,kõrgemad preestrid ja väepealikud
Mida tegid nomoste asevalitsejad
viisid kohapeal ellu vaarao kooraludsi,juhtisid ehitustöid,kogusid makse,kutsusid kokku sõjaväe.Kõrgemate väepealike tähtsus tõusis eelkõige Uue riigi ajal seoses vaaraode korraldatud vallutussõdadega.
Mida tegid preestrid
religioossed kombetalitused,valitsejate nõuandjad riigijuhtimist puudutavates küsimustes.
Mida võeti arvesse ametisse määramise juures
Kohalikke ja perekondlikke traditsioone
Kes ohustasid vaaraode võimu
ülikuperekonnad,kellel oli riigiasjades suur mõju,ülikud ja nende seast pärinevad asevalitsejad,preetrid
Kirjutajad
moodustasid omamoodi vaheastme ülikute ja muu elanikkonna vahel.Nende ülesanne oli kontrollida töötajaid kõigis üksikasjades,fikseerida kirjalikult kõik kohustused ja nende täitmine.Kirjutajad võisid pärineda ka lihtrahva seast,kui neil oli õnnestunud omandada kirjatarkus ja seeläbi ühiskondlikul pos.tõusta
Sõjavägi ja sellesse värbamine
Uue riigi vaaraod seevastu käsutasid hästi treenitud alalist armeed,mis komplekteeriti sundvärbamisega.Füüsiliselt võimekamad noored mehed,enamasti talupojad,võeti eluaegsesse väeteenistusse.Sageli määrati sõjaväelasteks ka endiste sõdurite pojad.Egiptlastele lisaks kuulusid armeesse ka võõramaa palgasõdurite üksused.Vanas eas,pärast väeteenistust said veteranid harimiseks maatüki,mis neile vanaudses elatist pidi andma.Egiptuse armee oli riigi hiigelaegadel tugevaim ja kõige paremini korraldatud kogu Lähos-Idas
Mis moodustasid sõjaväe
Põhijõu moodustas kilpide ja odadega relvastatud jalavägi,eliitväe aga hobukaarikud,igaühel kaks meest.
Egiptuse pere ja naise positsioon
Tüüpiline perekonnamudel-mees,naise,lapsed.Täiskasvanuna lhakusid lapsed isakodust ja rajasid oma pere.Perekonna pea oli mees,kuid olid tagatud ka naise õigused.
Naise õigused
Nine saäilitas abielludes oma vara ja võis lahutuse korral pretendeerida osale perekonna varandusest.Valitsejatel oli mitu naist,üks neist peanaine.Peanaisel oli sageli arvestatav mõju riigiasjadele.Võrreldes teiste ühiskondadega oli egiptuse naise positsioon nii perekonnas kui ka ühiskonnas tervikuna üsna kõrge. Niasel oli õigus vähemalt teatud juhtudel mehest sõltumatult oma asju korraldada ja vara hallata.On teada ka juhuseid,kui naised meeste vastu kohtuasja algatasid ja võitsid.
Ühiskondlik hierarhia
1)Vaarao 2)Nomarhid e. asevalitsejad 3)preestrid,kaupmehed 4)Käsitöölised 6)Taljupojad,orjad
Talupojad
Enamiks egiptlasi.Sunnismaised ja täitsid töökohustust,mida ranglet jälgiti.Talupoegade kohustuste hulka kuulus ka niisutussüsteemide rajamine ja korrashoid,samuti töömuudelgi riiklikult korraldatud ehitustel.,püramiidide ja templiteehitamine.
Kuidas nad elasid
Tagasihoidlikes enamasti üheruumilistes palmilehtedest katusega savionnides,mis vahel pidid majutama ka koduloomi.Söödi peamiselt nisu-või odrajahust küpsetatud leibaning joodi õlut.Töö oli sageli üle jõu käiv.
Orjad
peamiselt kas kohustused täitmatajätmise eest orjastatud endised talupojad ja käsitöölised või siis võõramaised sõjavangid
Käsitöölised
osalt eraettevõtjad,osalt riigi kontrollile alluvad sõltlaased.
Aton- Horos- Osiris- Seth-Thot-Amon-ra- Isis- Anubis
Aton-päikesejumalus Ehnatoni ajast Horos-pistrikujuline taevajumal Osiris-viljakuse jumal,surnute valitseja,ülestõusnute jumal Seth-kõrbe-ja kaosejumalus,,eesti peaga,kurjus,läänetuul Thot-tarkuse-ja kuujumal, Amon-ra-päikesejumal,maailma looja ja selle 1 valitseja,Isis-emaduse kaitsja, Anubis-surnute valvaja,šaakali peaga
Teadus
arstiteadus,geomeetria,päoikesekalnder
Praktilise suunitlusega