Only $35.99/year

Allmän farmakologi

Terms in this set (156)

*Artvariation - förekomst, mängd och aktivitet av de metaboliserande enzymen i Fas I eller Fas II kan variera beroende på om arten saknar eller har låg aktivitet av vissa enzymsystem.

*Rasvariation - en del raser har genetiska defekter vilket ger avsaknad av eller förändrade enzymsystem.

*Individvariation/polymorfism - genetiska skillnader kan leda till att vissa saknar eller har dålig kapacitet av ett enzym.

*Enzyminduktion (både Fas I och Fas II) - många LM och andra xenobiotika har enzyminducerande förmåga, t.ex. johannesört, steroider, alkohol och nikotin. (Detta är en möjlig mekanism bakom toleransutveckling, s.k. indirekt toleransutveckling. Inte bara det inducerande ämnets metabolism kan beröras utan även s.k. korstolerans kan uppstå genom interaktionsmekanismer. Enzyminduktionen upphör en stund efter att det inducerande ämnet försvunnit ur kroppen).

*Enzyminhibering (både Fas I och Fas II)

*Interaktioner - komplexbildningar eller andra reaktioner mellan LM-LM eller LM-föda kan leda till att exempelvis absorptionen förändras. Även metabolismen kan förändras pga interaktioner, exempelvis om alkohol intas i kombination med vissa sömnmedel kommer t½ för sömnmedlet bli längre än normalt.

*Sjukdomar - ex påverkan av leverfunktionen gör att vissa enzym nedregleras, njurfunktionen påverkar exkretionen av läkemedel.

*Diet - svält och felaktig kost kan leda till minskad enzymaktivitet. Svält med nedbrytning av fettvävnad kan leda till snabb frisättning av upplagrade läkemedel och ge toxiska nivåer.

*Ålder - olika åldrar medför olika uppsättning av CYP:ar. Många enzymsystem är ej fullt utvecklade i tidig ålder och aktiviteten avtar med hög ålder.

*Enzymerna kan bli mättade (gäller både Fas I, Fas II och transportproteiner) - om koncentrationen LM stiger för högt kan enzymsystem mättas och leda till att kroppen utsätts för toxiska nivåer av LM.