52 terms

Mathematics 5.

Legújabb matekszavak. Ha valamit kihagytam, légy szíves írjátok be.
STUDY
PLAY
geometry
geometria
line
vonal
straight
egyenes (melléknév)
line
egyenes (főnév)
ray
félegyenes
origin
eredet, kezdőpont
(line) segment
(egyenes) szakasz
segment of circle
sáv
2 point produced line
2 pontból meghatározott egyenes
produce
meghatároz
surface
felület
superficial
felületes
solid
test
plane
sík
curve
görbe
planar
síkbeli
distance
távolság
length
hossz
equidistant
egyenlő távolságú
breadth, width
szélesség
height
magasság
depth
mélység
dimension
dimenzió, kiterjedés
region
tartomány
bounded
körülhatárolt, megkötött
collinear
egy egyenesben levő
intersect
metszéspont
to touch
érinteni
concurrent
több egyenes egy ponton megy át
current
áram
coplanar
egy síkba eső
coincident
egybeeső
coincidence
egybeesés
opposite
ellentét/ szemben levő
bisect
kettévág, felez
bisector
felező
angle
szög
incident
ráeső
lattice
rács
degree
fok
acute
hegyesszög
obtuse
tompaszög
right
derékszög
reflex
konkávszög (homorúszög)
vertex
csúcs
vertices
csúcsok
horizontal
vízszintes
vertical
függőleges
arm
szögszár
clockwise
órairánnyal megeggyező irányú
anticlockwise
órairánnyal ellentétes irányú
adjacent
szomszédos