48 terms

ngoko-krama inggil (15 and 16)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bojo (suami/istri)
garwa
omah (rumah)
dalem
duwe (punya)
kagungan
nyambut gawe (bekerja)
ngasta
nggawa (membawa)
ngasta
bocah/anak (anak)
putra
lunga (pergi)
tindak
lungguh (duduk)
lenggah
mangan (makan)
dhahar
mulih (pulang)
kondur
ngerti (tahu, mengerti)
pirsa
nginep (menginap)
nyare
ngombe (minum)
ngunjuk
numpak (naik)
nitih
sandhangan (pakaian)
ageman
teka (tiba, datang)
rawuh
tuku (membeli)
mundhut
gilap-gilap
shining, gleaming
enggon
tempat
urusan
affairs, matters
magrong-magrong
big and imposing (of buildings)
dheweke (dia)
panjenengane
adus (mandi)
siram
lara (sakit)
gerah
mari (sembuh)
dhangan
nganggo (pakai)
ngagem
tangi (bangun)
wungu
turu (tidur)
sare
wong-tuwa
orang tua
abang
merah
becik
baik
dhisik
dulu
lagi
sedang, baru
kampung
kampung
kepareng
to be allowed, permitted (k.i)
tabrakan
a collision
luwih
lebih
kepengin (ingin)
remen
lara weteng
upset stomach
ngendika (omong, ujar)
to say, speak (k.i.)
mula
so that's why
sadurunge
sebelumnya
welas
kasihan
sowan
berkunjung, bertemu (k.i)
terang
jelas
sisih
sebelah, kawasan, bagian
meh
hampir
selak
impatient