Begrepp på A inom NO och SO

STUDY
PLAY
Ett djur som kan leva både i vatten och på land.
Amfibie
Består av en enda cell.
Amöba
En växt som lever i hav och sjöar.
Alg.
En plats där människor ber till en eller flera gudar.
Altare
Försvarar din kropp mot bakterier och virus.
Antikropp
Jesus tolv lärjungar var sådana sändebud.
Apostlar
Gräver fram gamla saker på platser där människor levt.
Arkeolog
Handlar om hur man bygger hus och andra byggnader.
Arkitektur
Djur som liknar varandra och växter som är indelade.
Art
Gudar som människor trodde på i Norden innan de blev kristna.
Asagudar
Vetenskapen om universum.
Astronomi
När en människa som flytt får rätt att stanna i ett annat land.
Asyl
En kartbok.
Atlas
Tunt lager med gas som finns runt jorden.
Atmosfär
Består alla grundämnen av.
Atom
Stora och små stenar som rör sig i bestämda banor finns i rymden.
Astroider
När vätska förvandlas till ånga:
Avdunsta
När människor kommer överens om något.
Avtal
Detsamma som en djurunge eller ett barn.
Avkomma
Djur som äter redan döda djur.
Asätare.