176 terms

Building and constructions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

foot
stopa (30,48 cm)
inch
cal (2,54 cm)
mile
mila lądowa (1609,34 m)
yard
jard (91,44 cm)
acre
akr (404685 m2)
square foot (sq.ft. / ft2)
stopa kwadratowa(929,03 cm2)
square inch (sq.in. / in2)
cal kwadratowy (6,45 cm2)
square yard (sq.yd. / yd2)
jard kwadratowy(8361,24 cm2)
cubic foot (cb.ft. / ft3)
stopa sześcienna (28,32 dcm3)
cubic inch (cb.in. / in3)
cal sześcienny (16,39 cm3)
cubic yard (cb.yd. / yd3)
jard sześcienny (0,76 m3)
gallon
galon brytyjski (455 litra)
ounce (oz)
uncja (28,35 grama)
pound (lb)
funt (0,45 kilograma)
building work
prace budowlane
safety instructions
przepisy BHP
building site
plac budowy
apply plaster
położyć tynk
check a wall for plumbing
sprawdzić pion ściany
climb up a ladder
wejść na drabinę
cut a metal sheet to size
przyciąć blachę
knock out a wall
wyburzyć ścianę
lay foundations
kłaść fundamenty
drill a hole
wywiercić dziurę
drill through a wall
przewiercić ścianę na wylot
drive a nail
wbić gwóźdź
install a central heating system
założyć centralne ogrzewanie
jerry-building
fuszerka budowlana
lay bricks
murować
lay floor beams
belkować podłogę
make a formwork
zrobić szalunek
dig a trench
wykonać wykop
nail a board
przybić deskę
patch a hole
załatać dziurę
plane a board
heblować deskę
pour concrete
wylać beton
pull a nail out
wyciągnąć gwóźdź
put up scaffolding
postawić rusztowanie
renovate a building
remontować budynek
scrape a floor
cyklinować podłogę
supervise construction work
nadzorować prace budowlane
supply gas to a building
doprowadzić gaz do budynku
thread a pipe
gwintować rurę
tighten a screw
dokręcić śrubę
wire a building
założyć w budynku instalację elektryczną
accident
wypadek
acoustic earmuffs / ear defenders
nauszniki przeciwhałasowe
call an ambulance
wezwać pogotowie
call the fire brigade
wezwać straż pożarną
casualty
ofiara wypadku
danger spot
niebezpieczne miejsce
electric shock
porażenie prądem
electrical hazard
groźba porażenia prądem
emergency
nagły wypadek
explosives
materiały wybuchowe
fire extinguisher
gaśnica
flammable materials
materiały łatwopalne
high visibility waistcoat / hi-vis waistcoat
kamizelka odblaskowa
no smoking
zakaz palenia
safety boots
trzewiki ochronne
safety first
bezpieczeństwo przede wszystkim
slippery
śliski
smoke detector
czujnik dymu
warning
ostrzeżenie
wear safety goggles
nosić okulary ochronne
wet paint
świeżo malowane
working gloves
rękawice robocze
backhoe loader / backhoe
koparko-ładowarka
continuous footing
ława fundamentowa
conveyor belt
taśmociąg
dismantle the formwork
zdjąć szalunek
drill
świder
formwork board
deska szalunkowa
foundation trench
wykop fundamentowy
hosepipe / hose
wąż
piledriver
kafar
reinforcement bar bender
giętarka prętów stali zbrojeniowej
secure the trench
zabezpieczyć wykop
skip
kontener na gruz
soil vibrator
zagęszczarka gruntu
truck crane
dźwig samochodowy
batten
łata
collar beam
jętka
counter batten
kontrłata
pressed metal roof tiles
blachodachówka
rafter
krokiew
ridge
kalenica
roof slate
łupek dachowy
roof truss
więźba dachowa
shingle
gont
strut
zastrzał
vapour barrier film
folia paroizolacyjna
vapour-permeable membrane
folia paroprzepuszczalna
wall plate
murłata
curtain wall
ściana osłonowa
external wall
ściana zewnętrzna
gable wall
ściana szczytowa
internal wall
ściana wewnętrzna
bearing wall
ściana nośna
partition wall
ściana działowa
awning
markiza
bay window
okna wykuszowe
casement window
okno skrzydłowe
dormer window
okno dachowe mansardowe
sash window
okno przesuwne w pionie
shutter
okiennica
skylight
okna dachowe połaciowe
Venetian blind
żaluzja
sliding window
okno przesuwne w poziomie
anti-burglar door
drzwi antywłamaniowe
door frame
ościeżnica drzwiowa
door leaf
skrzydło drzwi
folding door
drzwi harmonijkowe
glazed door
drzwi przeszklone
hinged door
drzwi na zawiasach
revolving door
drzwi obrotowe
roller shutter door
drzwi żaluzjowe
sliding door
drzwi przesuwne
swing door
drzwi wahadłowe
escalator
schody ruchome
fire escape stairs
schody awaryjne
handrail
poręcz
landing
podest
step
stopień
staircase
klatka schodowa
bare conductor
przewód nieizolowany
cable tray
korytko kablowe
printed circuit board (PCB)
obwód drukowany
current
prąd
dimmer
ściemniacz
earthing
uziemienie
electric circuit
obwód elektryczny
electric socket
gniazdo elektryczne
electricity meter
licznik prądu
failure in the power supply
awaria sieci elektrycznej
fluorescent lamp
jarzeniówka
fuse
bezpiecznik
fuse box
skrzynka bezpiecznikowa
insulated conductor
przewód izolowany
lightning protection
instalacja piorunochronna
plug
wtyczka
short circuit
zwarcie
switch
włącznik / wyłącznik
transformer
transformator
voltage
napięcie
access panel
drzwiczki rewizyjne
bathroom fittings
armatura łazienkowa
bottle trap
syfon butelkowy
branch pipe
rura odgałęziona
floor drain
kratka ściekowa
gas water heater
piecyk gazowy
inspection eye
czyszczak, rewizja
outlet
odpływ
pipe elbow
kolanko rurowe
pipe fitting
kształtka rurowa
sewage pipe
rura kanalizacyjna
sewage stack
pion kanalizacyjny
socket connector
złączka kielichowa
stopcock
zawór odcinający
washer
uszczelka
air conditioning
instalacja klimatyzacyjna
central heating system
instalacja centralnego ogrzewania
combination / combi boiler
kocioł dwufunkcyjny
oil heater / column heater
grzejnik olejowy
radiator
kaloryfer
vent air from the radiator
odpowietrzyć grzejnik
thermostat
termostat
underfloor heating
ogrzewanie podłogowe
flat roof
dach płaski
gable roof
dach dwuspadowy
hipped roof
dach czterospadowy
mansard roof
dach mansardowy
mono-pitched roof
dach jednospadowy
mushroom roof
dach grzybkowy
pavilion roof
dach namiotowy
sawtooth roof
dach pilasty