Matematikbegrepp - Tal och räkning

STUDY
PLAY
naturliga tal
kallas också heltal dvs 1,2,3,4,10,44 osv
utvecklad form
När man skriver talen uppdelade i talsorter
bråkform
innehåller en täljare och nämnare
blandad form
innehåller både bråk och heltal.
täljare
antalet delar man har och över bråkstrecket
nämnare
lika stora delar som en helhet är uppdelad i, under bråkstrecket
rationella tal
ett annat ord för bråkform
decimaltal
ett tal med tiondelar eller hundradelar
avrundning
ett ungefärligt värde, ett närmevärde
Addition
plus
term
talet i en addition eller subtraktion
summa
svaret i addition
subtraktion
minus
differens
svaret i en subtraktion
faktor
talet i en multiplikation
produkt
svaret i en multiplikation
kvot
svaret i en division
division
delat
avrunda talen 0 till 4
Det gör man nedåt
avrunda talen 5 till 9
Det gör man uppåt