Begrepp inom NO och SO på B.

STUDY
PLAY
Regler skrivna av FN som ska skydda barn.
Barnkonventionen.
En summa pengar som föräldrar till alla barn i Sverige får varje månad tills barnet fyllt 16 år.
Barnbidrag
Flera berg som hänger ihop som en kedja.
Bergskedja
Motsatsen till att ett ämne är surt inom kemin.
Basisk
Pengar eller annat stöd som människor får av staten.
Bidrag
Pengar eller annan hjälp som rika länder ger fattiga länder.
Bistånd
Små rör i din kropp där blodet flyter fram.
Blodkärl
Blodets väg i kroppen genom hjärta och blodkärl.
Blodomlopp
Linjer som man ritar på en jordglob eller en karta.
Breddgrad
Ett material som sitter i kroppens leder, mellan de olika benen i skelettet.
Brosk
En blandning av sött och salt vatten.
Bräckt
När ett hav eller en sjö skär in i land och bildar en stor båge.
Bukt
Det minsta vattendraget.
Bäck
En jord med mycket näring.
Bördig
Längst ut på träd och buskar.
Bark
Alla de människor som bor i ett område.
Befolkning
Finns under gräs, vägar och gator. Är ett hårt skal.
Berggrund
Jämna och släta delar som sticker upp ur marken. Vanliga nära havet.
Berghäll
Ämnen som används för att få bort oönskad växtlighet.
Bekämpningsmedel
När vi värmer upp våra hus eller använder det i olika fordon.
Bränsle