Slovesa=Verbs

STUDY
PLAY
drink
pít
sell
prodávat
be born
být narozen
take
vzít si
ask for
požádat o něco
forget
zapomenout
argue
hádat se
be bored
nudit se
give
dát
help
pomáhat
buy
koupit
chat
povídat si
choose
vybírat
look after
starat se o někoho
hate
nanávidět
enjoy myself
bavím se, užívám si
eat
jíst
phone
telefonovat
love
milovat
kiss
líbat
meet
potkat
want
chtít
visit
navštívit
change
vyměnit, změnit
cut
krájet, stříhat
die
zemřít
get
dostat
cook
vařit
remember
pamatovat si
dance
tancovat
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.