233 terms

angol tz unit 7 cser

STUDY
PLAY
factor
tényező
result
eredmény
separete
külön
to achieve
elérni
considerably
jelentős
marginally
eltérő
unruly
engedetlen
such as
olyan mint
to encourage
bátorít
attention
figylem
fellow
pasas, pár
praise
dicsérel
encouragement
bátorítás
to hang back
hátra marad
pat somebody's back
megveregetni vki vállát
to deserve
megérdemel
play a role
szerepet játszani
to tend to do sg
hajlamos vmire
performance
teljesítmény
to eliminate
kikerül, eltávolít. kihagy
achievement
eredmény teljesítmény
honeymoon
nászút
hardly any
nem nagyon
marginally
éppenhogy, nagyon is
slightly
éppenhogy, alig
stunning
elképesztő, pompás
silk
selyem
rental
bér, bérdíj
mass
mise
detail
részlet
formal
hivatalos, szabályszerű
match-maker
házasságszerző, házasságkötő
aunt
nagynéni
cousin
unokatestvér
local
helyi
widow
özvegyasszony
widower
özvegyember
potential
lehetséges
introduction
bemutatkozás
to rely on sy
bízni vkiben
arrange
elintéz, megállapodik
mate
társ
to offer
kínál, nyújt
date
randi
to worry about sg
aggódni vmi miatt
to spring up
létrejött
to provide
gondoskodni, adni
service
szolgáltatás
glass-walled
üvegfal
bank of sg
egységnyi vmi
switch
kapcsoló
dial
tárcsa
velvet
bársony
champagne
pezsgő
bill
számla
candle
gyertya
simultaneously
egyszerre
uniquely
egyedülálló módon
personalized
személyreszóló
return
bevétel
gift
ajándék
envelope
bevonat
economy
megtakarítás
magnificent
fönséges, csodás
dried up
kiszáradt
plaster
gipsz
admit
beismer
convertible
átalakítható, nyitható tetejű
aim
cél
to prepare to do sg
hajlandó megtenni vmit
entrant
jelentkező
bizarre
bizar, furcsa
judge
bíró, szakértő
astrologer
csillagjós
be suited to
alkalmasnak lenni rá
declare
kimond, kijelent
anxious
nyugtalan, aggódó
delighted
elragadtatott
condemned
elítélt
accompained by
vele utazó
crew
csapat, brigád
holyman
pap
to conduct sg
levezet vmit
pick
kiszúr
intricate
bonyolult
pattern
minta
veiled
leplez, leborít lepellel
religious
vallásos
to attend
jár vhova/rendszeresen/
to allow
elismer, megenged
deputy
küldött
on sy's behalf
vki helyében
recieve
megkap
jewellery
ékszer
to conquer
meghódít
pebble
kavics
needle-thin
tűvékony
meticulous
tökéletes, aprólékos
hesitate to do sg
hezitálni, hogy megtedd
i can't stand
1
the thing that makes me cringe
2
what gets to me
3
my pet hate
4
i can't bear
5
i really loathe
6
i really hate
7
what i hate is
8
what really annoys me
9
much
sok, sokkal
a lot
10
lots
11
a far
12
a little
13
a bit
kissé
shy
félénk
tense
feszült
polite
udvarias
assertive
rámenős
nervous
ideges
mean
zsugori
aggressive
agresszív
rude
dúrva
selfish
önző
frank
őszinte
sensible
érzékeny
reliable
megbízható
generous
nagylelkű
sensitive
érzékeny
patient
türelmes
easy-going
nem veszi komolyan a dolgokat
stubborn
makacs
ambitious
becsvágyó
living together
élettárs
step-brother/siser
féltestvér
stepfather/mother
mostoha anya/apa
entirely /aggre
teljesen
fully /understand
teljes mértékben, teljesen
totally /disaggre/
teljesen
wholly
teljesen
firmly
erősen, keményen
unconditionally/ decline/
feltétlenül
reservedly /apologize/
őszintén
sorely /miss, needed, tried/
nagyon
absolutely
nagyon, teljes mértékben
strongly/feel, smell/
erősen
seriously
komolyan
argue
érvel
be indebted to sy
hálásnak lenni vki iránt
be in debt to sy
pénzzel tartozni vkinek
to bear
elvisel
to consider
figyelembe vesz
to owe
tartozni
to predict
megjósol
privilege
megtiszteltetés
astonishingly
elképesztően, meglepően
bravely
bátran
carelessly
gondatlanul
generously
bőkezűen
intrestingly
érdekes módon, érdekesen
obviously
nyilvánvalóan
presumably
valózsínűleg, feltehetően
rightly
helyesen, okosan
enormously
nagyon, roppantul
significantly
jelentősen
from time to time
időnként
rarely
ritkán
easily
könnyen
scarcely
alig, nem számottevően
almost
majdnem
often
sűrűn
hardly ever
szinte soha
althought
habár
greatly
nagyon
nearly
majdnem
entirely
teljesen
clearly
tisztán,világosan
curiously
különösen
frankly
őszintén
honestly
nyíltan, őszintén
plainly
világosan, őszintén, nyíltan
calmly
nyugodtan
hurriedly
sietősen
simply
egyszerűen
deliberately
szándékosan
completely
teljesen
outgoing
társaságot kedvelő
gentle
nemes, finom
relaxed
nyugodt
gorge
szurdok
expect
gondolni/úgy/
regret
megbán
secretly
titokban
across
akadályt nem leküzdve átmenni
through
akadályt leküzdve átmenni
lately
mostanában
put down
leírni, letenni
to pretend
úgy csinálni
as a punishment
bűntetés képpen
securely
tisztességesen
give sy a call
felhívni vkit
to tempt
kísért, rávesz
to attract
vonzani
to appeal
felhívást intéz, kér
to disgust
ellenszenvet kelt
to repel
elutasít, visszautasít
to affect
befolyásol
to adore
imád, rajong
misogynist
nőgyűlölő
ornithologist
ornitológus, madártudós
masochist
mazoista
to revolt
felháborít
to be keen on sg
vmiért lelkesedni
to captivate
elbűvöl
ecstatic
elragadtatott
contented
elégedett
cheerful
vidám
grateful
hálás
miserable
szerencsétlen
to be fed up with sg
torkig van vmivel
frustrated
csalódott
confused
megzavarodott
excited
izgatott
enthusiastic
lelkes
discontented
elégedetlen
evidence
bizonyíték
compensate
kompenzál
interpreted
kiértékelt
chore
házimunka
joyful
élvezetes, vidám
securely
biztosan, erősen
downstream
lefelé
accurately
pontosan
regularly
pontosan, rendesen