NO och SO begrepp på C och D.

STUDY
PLAY
Består alla levande varelser av
Celler
Stor fraktlåda av metall.
Container
Ett lågt område mellan berg.
Dal
En konstgjord sjö.
Damm
En maskin som slungar material med full kraft
Centrifug
En samling frågor om hur mycket en person tjänar.
En överenskommelse mellan länder.
Deklaration
Ett lågt landområde där flod rinner ut i hav.
Delta
Folkstyre
Demokrati
När en eller några få bestämmer över alla andra.
Diktatur
När människor protesterar tillsammans.
Demonstration
Olika uttal på på ord.
Dialekt
Att behandla människor orättvist.
Diskriminera
En kraft som håller kvar oss människor på jorden.
Dragningskraft
Bildas av vatten och kalksten, finns i grottor.
Droppsten
En sömn där man sänker sin kroppstemperatur och sina hjärtslag.
Dvala
Föder levande ungar och diar sina avkommor.
Däggdjur
Hälsar en ny medlem välkommen till Gud.
Dop
En grävd smal ränna.
Dike
Ämnen som påverkar kroppen.
Droger
Mäter man temperatur i.
Cellsius