40 terms

Frans unité 15

Frans, En Action
STUDY
PLAY
un nez
een neus
un oeil
een oog
des yeux
ogen
une oreille
een oor
un cheveu
een haar
des cheveux
haren
j'ai les cheveux noirs
ik heb zwarte haren
j'ai les yeux bleus
ik heb blauwe ogen
pardon
pardon
penser
denken
regarder une photo
kijken naar een foto
rester
blijven
où ?
waar?
daar
comment ?
hoe ?
derrière toi
achter jou
ça va mal
het gaat slecht
ça va vite
het gaat snel
il est blond
hij is blond
elle est blonde
zij is blond
un T-shirt court
een korte T-shirt
une jupe courte
een korte rok
un T-shirt long
een lange T-shirt
une jupe longue
een lange rok
il est roux
hij is ros
elle est rousse
zij is ros
le premier jeu
het eerste spel
la première classe
de eerste klas
le deuxième jeu
het tweede spel
la deuxième classe
de tweede klas
le troisième jeu
het derde spel
la troisième classe
de derde klas
regarde !
kijk !
ne regarde pas !
kijk niet !
regardez !
kijk ! (aan meer dan 1 persoon of als je beleefd wil zijn)
ne regardez pas !
kijk niet ! (aan meer dan 1 persoon of als je beleefd wil zijn)
reste ici !
blijf hier !
ne reste pas ici
blijf niet hier !
restez là !
blijf daar ! (aan meer dan 1 persoon of als je beleefd wil zijn)
ne restez pas là !
blijf niet daar ! (aan meer dan 1 persoon of als je beleefd wil zijn)
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.