Begrepp inom NO och SO på F.

STUDY
PLAY
En förening som är till för människor inom samma yrke.
Fackförening
Att låta bli att äta under en period. Vanlig bland muslimer en gång per år.
Fasta
Går att ta på och hålla i. En av alla ämnens former.
Fast form
Ett mycket stort område land.
Fastland
Kan vara en bok om djur och gemensamt namn för de djur och växter som finns till exempel i en skog.
Fauna
Att skilja olika ämnen åt i en blandning.
Filtrera
Ett samhälle vid kusten där människor lever på att fånga fisk i havet.
Fiskeläge
En lång smal och djup havsvik med branta berg på sidorna.
Fjord
Ett högt berg där det nästan inte växer några träd. Utanför Norden kallas de för alper.
Fjäll
Den djupa delen i mitten på en flod eller en uttorkad flod.
Flodfåra
Där floden rinner ut i havet.
Flodmynning
En bok om växter.
Gemensamt namn för alla växter på till exempel en äng.
Flora
En person som flyr från sitt land.
Flykting
Stora stenar som flyttats av inlandsisen.
Flyttblock
Blad som skyddar blommans knoppar.
Foderblad
Växter som odlas för att ge mat åt våra husdjur.
Foderväxter
Alla vuxna medborgare i ett land får rösta i en politisk fråga.
Folkomröstning
Antalet invånare per kvadratkilometer.
Folktäthet
Gamla rester av gravar, hus, vägar och annat från förr.
Fornlämning
Ett snabbt rinnande vattendrag.
Fors
När djur och växter förökar sig.
Fortplantning
Delar av gamla döda djur och växter som levde på jorden för miljontals år sedan.
Fossil
Ovanliga vilda djurarter och växter som inte får dödas eller plockas.
Fridlysta
Motstånd som uppstår när två material glider mot varandra.
Friktion
Den temperatur när vätska förvandlas till fast form.
Frys punkt
Att ha bestämt sig för hur något är utan att veta om det stämmer med verkligheten.
Fördom
När rester av något som levt dött och bryts ner av nedbrytare och långsamt blir jord.
Förmultna
Energi som aldrig tar slut till exempel sol, vind och vattenkraft.
Förnybar energi
Smutsiga ämnen i luften, marken eller i vatten.
Föroreningar
Smutsiga ämnen som faller ner i naturen och stör balansen för djur, människor, växter och sjöar.
Försurning
Ett skydd man betalar för och som kan hjälpa människor om man drabbas av en olyckshändelse, stöld eller brand.
Försäkring