EU - abbreviations (FR-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ACP/UE
AKCS-EU
BCE
EKB
BEI
EBB
CdR
RB
CE
EK
CEDH
EJEB
CEE
EGK
CES
gszt
CESE
EGSZB
FEADER
EMVA
FEDER
ERFA
GECT
EGTC
GJU
GKV
GSA
GEH
JO
HL
OCDE
OECD
OIT
ILO
OJ
HL
OMC
WTO
OMT
LMO
OMU
SMO
PIB
GDP
PPE
EPP
PSE
PES
R&D
K+F
RNB
GNI
RTE-T
TEN-T
TCE
EKSz.
TFUE
EUMSZ
TUE
EUSZ
TVA
héa
UE
EU
UEN-AE
UEN-EA
ALR
helyi és regionális önkormányzatok
APE
gazdasági partnerségi megállapodások
CAFA
Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága
CC
felhőalapú számítástechnika
CCMI
Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága
CdP
személyzeti bizottság
CES
gszt
CIG
kormányközi konferencia
DLT
Logisztikai és Fordítási Főosztály
ITC
közös technológiai kezdeményezés
ONG
civil szervezetek
OSP
közszolgáltatási kötelezettségek
PIC
közösségi kezdeményezésű program
PMA
kevésbé fejlett országok
PME
kkv
PVD
fejlődő országok
RUP
legkülső régiók
SEQE
kibocsátáskereskedelmi rendszer
SIEG
általános gazdasági érdekű szolgáltatások
SIG
általános érdekű szolgáltatások