EU - noms propres (FR-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Banque Européenne de Reconstruction et Développement
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Banque Européenne d'Investissement
Európai Beruházási Bank
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Accord de Cotonou
Cotonoui Egyezmény
Accords de partenariat économique
gazdasági partnerségi megállapodások
Charte des Droits Fondamentaux
Alapjogi Charta
Comité des régions
Régiók Bizottsága
Conseil de l'Europe
Európa Tanács
Conseil de l'Union européenne
Európai Unió Tanácsa
Conseil des ministres
Miniszterek Tanácsa
Conseil économique et social
Gazdasági és Szociális Tanács
Conseil européen
Európai Tanács
Conseil
Tanács
Cour de Comptes
Számvevőszék
Cour de Justice européenne
Európai Bíróság
Cour des comptes européenne
Európai Számvevőszék
Cour des Comptes
Számvevőszék
Cour européenne de justice
Európai Bíróság
Cour Européenne des Droits de l'Homme
Emberi Jogok Európai Bírósága
Fonds européen d'investissement
Európai Beruházási Alap
Fonds européen d'intégration
Európai Integrációs Alap
Fonds social européen
Európai Szociális Alap
Fonds structurels
strukturális alapok
Journal officiel
Hivatalos Lap
MOC
nyílt koordinációs módszer
Observatoire du développement durable
Fenntartható Fejlődés Megfigyelőközpontja
Observatoire du marché du travail
A Munkaerőpiac Megfigyelőközpontja
Observatoire du marché unique
Az Egységes Piac Megfigyelőközpontja
Spécialités traditionnelles garanties
hagyományos különleges termékek
Statut des membres
Személyzeti Szabályzat
stratégie de Lisbonne
lisszaboni stratégia
Traité constitutionnel
Alkotmányszerződés
Traité de Lisbonne
Lisszaboni Szerződés
Traité établissant une Constitution pour l'Europe
európai alkotmányt létrehozó szerződés
Traité instituant la Communauté européenne
az Európai Közösséget létrehozó szerződés
Traité instituant une Constitution Européenne
európai alkotmányt létrehozó szerződés
Traité sur l´Union européenne
az Európai Unióról szóló szerződés
Traité sur le fonctionnement de l´Union européenne
az Európai Unió működéséről szóló szerződés
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
Traité sur l'Union Européenne
az Európai Unióról szóló szerződés
Tribunal de première instance
Elsőfokú Bíróság
zone Caraïbe
karibi övezet