EU - Grundwortschatz (DE-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

AdR
RB
Artenvielfalt
biológiai sokféleség
Aufenthaltsgenehmigung
tartózkodási engedély
Aufnahmefähigkeit
befogadóképesség
Aufwand
ráfordítás
Beitrittsprozess
csatlakozási folyamat
Beschäftigungslosigkeit
munkanélküliség
Empfänger
kedvezményezett
Errungenschaft
vívmány
EWSA
EGSZB
Flächenstilllegung
területpihentetés
GAP
KAP
gemeinschaftsweit
közösségi szinten
Geschäftstätigkeit
üzleti tevékenység
grenzüberschreitend
határokon átnyúló
Grundanforderungen
alapkövetelmények
im Vorhinein
eleve
Implementierung
megvalósítás
Initiativstellungnahme
saját kezdeményezésű vélemény
Interessenvertretung
érdekképviselet
Klimawandel
éghajlatváltozás
KOM
COM
Legislativvorschlag
jogalkotási javaslat
lokale und regio¬nale Gebietskörperschaften
helyi és regionális önkormányzatok
Maßnahme
intézkedés
Mitgliedstaat
tagállam
Prospektivstellungnahme
feltáró vélemény
Quartal
negyedév
schlüssig
következetes
Spiegelstrich
franciabekezdés
Stellungnahmeentwurf
véleménytervezet
Vereinbarung
megállapodás
Verordnung
rendelet
Verzerrung
torzulás
Wassermanagement
vízgazdálkodás
wechselseitig
kölcsönös
Wettbewerbsfähigkeit
versenyképesség
Wettbewerbsverzerrungen
versenytorzulások
Wirtschaftswachstum
gazdasági növekedés
Gebietskörperschaft
önkormányzat
Plenartagung
plenáris ülés
Inanspruchnahme
igénybevétel
Beschluss¬fassung
döntéshozatal
Sachverständige(r)
szakértő
einschließlich
beleértve
Berichterstatter
előadó
potenzielle Kandidatenländer
potenciális tagjelölt országok
Zivilgesellschaft
civil társadalom
Änderungsantrag
módosító indítvány