28 terms

Kristendomen - Kunskapskällan

Kristendomsquizlet. (Paulus, Youtubeklipp - Johann Tetzell och mormonkyrkan)
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Treenigheten
Fadern, sonen och den helige anden
Fadern
Den icke-födda och eviga delen i treenigheten. Skapare och upprätthållare.
Jungfru Maria
Katolicismens viktigaste helgon - obefläckad, utan arvsynd, att hon förblev jungfru livet ut och att hon inte dog en naturlig död utan blev upptagen till himlen.
Jesus
Sonen och enligt kristendom både Gud och människa och Messias. Vägen till himlen.
Petrus
Han skildras som den främste av "de tolv" kring Jesus och talesman för gruppen. Enligt Bibeln var han den förste som förstod att Jesus var Messias och Guds son.
Maria Magdalena
Enligt Johannesevangeliet 20:11-18 var hon den första lärjunge som såg den uppståndne Kristus och förmodligen Jesus närmaste kvinnliga lärjunge.
Heliga anden
Guds aktiva kraft
Paulus
Nya testamentets mest betydelsefulla författare Utvecklade tron på och frälsningen i Jesus Kristus och nedvärderade kosherregler och omskärelse för icke-judar på mötet i Jerusalem 49 e.Kr.
Stefanus
Anklagades av judarna för hädelse och stenades till döds.. Han inleder de kristnas martyrtid som pågår till att den blir statsreligion i romerska riket på 300-talet e.Kr
Bergspredikan
I detta tal hittar man mycket av den kristna etiken - där säger han lagen - halaka, inte ska upphävas utan uppfyllas och skärps till sinnelagsetik. Kända citat: "Vända andra kinden till" och "Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem" .
Arvsynd
Ett okontrollerbart sinnligt begär som från det första människoparet via samlaget överförs till alla kommande släkten. Människan ska hellre rikta in sig mot Gudskärlek
Syndernas förlåtelse
Genom tro på Jesus kan man få denna av Gud ( i katolska kyrkan i bikten)
Påsk
Firas på grund av Jesus besegrade döden - och att alla som tror på honom kommer att gå samma väg vid tidens ände, efter man vilat i frid.
Den stora schismen
År 1054 splittrades Romersk-katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan till två kyrkor.
Ortodoxa kyrkan
Består av ett tjugotal nationellt präglade men självständiga samfund. Patriarken av Konstantinopel (Istanbul) har av historiska skäl en hedersplats bland kyrkoledarna. Här har prästen en central roll, ett utmärkande drag är gudstjänster på stående fot och ikoner.
Ikon
Tavla som uppfattas som helig.
Katolska kyrkan
Styrs av påven i Rom, betonar skyddandet av liv och är därför hårda motståndare mot abort, preventivmedel och homosexualitet. De tillåter som ortodoxa kyrkan bara manliga präster. Den absolut största formen av kristendom med över en miljard anhängare.
Celibat
Frivillig sexuell avhållsamhet och avstående från äktenskap för präster inom katolicismen.Nordeuropa och Nordamerika
Sakrament
Heliga handlingar instiftade av Gud. Den protestantiska kyrkan har två sakrament - dopet och nattvarden - medan den katolska kyrkan räknar sju sakrament
Reformationen
Tiden på 1500-talet då den katolska kyrkan splittrades i katolska och protestantiska kyrkor. Ledde till långa religionskrig. Började som ett uppror mot katolska kyrkans makt och handel med avlatsbrev
Martin Luther
La fram 95 teser mot den katolska kyrkan, var mot allt som inte hade stöd i bibeln därför försvann: helgontro, kloster, handel med avlatsbrev.
Protestantism
Finns främst i Nordeuropa och Nordamerika och
uppkom med reformationen på 1500-talet genom reformatorerna Martin Luther, Jean Calvin och Kungen Henrik VIII av England Delas stort in i i Lutheraner,
Kalvinster och Anglikaner.
Jean Calvin
Skapade de reformerta kyrkorna Han tog bort altarna och kyrkorna rensades från bilder. Kvar i kyrkorna var bara bänkar och en talarstol. Dessutom avskaffades både biskopar och präster.
Sekulariseringsprocessen
Denna önskar minska religionens samhällsbetydelse och i stället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet. De förespråkar separation mellan "stat och kyrka som det blev i Sverige år 2000.
Mormonkyrkan
Kallas egentligen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga och har sitt huvudsäte i Salt Lake City. Accepterar inte treenighetsläran, för renlevnad, döper sina förfäder och förbereder sig för domedagen. Tidigare sammankopplat med månggifte. Ca 15 miljoner anhängare.
Joseph Smith
6 april 1830 publicerat han Mormons bok, som han, enligt tron, har översatt från guldplåtar som han erhöll efter en uppenbarelse av ängeln
Jehovas Vittnen
Ca 8 miljoner anhängare. Anser sig vara bibeltrogna. Lär att domedagen är vapenvägrare tar inte emot blod, och firar inte högtider som som inte finns i Bibeln. Jesus är inte Gud, men tro hans uppståndelse ger evigt liv.
Ekumeniken
Rörelse för att ena världens kyrkor.