272 terms

EU - BUZZWORDS (EN-HU)

All terms have been extracted from official translations with the use of the concordance function of Euramis: https://webgate.ec.testa.eu/euramis/search/concordance/advanced.do
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

silver bullet
csodaszer
dividing line
elválasztó vonal
benchmark
referenciaérték
tangible result
megfogható eredmény
flagship initiative
kiemelt (úttörő) kezdeményezés
toolbox
eszköztár
capping
felső határ meghúzása (felső határérték megállapítása)
carryover
(következő pénzügyi évre való) átvitel
conciliation
egyeztetés
cross-compliance
kölcsönös megfeleltetés (ökológiai szempontoknak való megfeleltetés, keresztmegfelelés)
health check
állapotfelmérés
conditionality
feltételekhez kötöttség (feltételesség, feltételrendszer)
consolidated
egységes szerkezetbe foglalt
cornerstone
sarokkő
decoupling
támogatások és a termelés szétválasztása
decoupled
termeléstől függetlenített (támogatás)
unbundling
(energia termelésének és szállításának) szétválasztás(a)
two-pack
kettes csomag
unwavering support
szilárd (megingathatatlan) támogatás
clearance decision
engedélyező határozat
co-decision
együttdöntés(i eljárás)
cohesion
kohézió
conferral
(joghatóság vagy hatáskör-)átruházás
trialogue
háromoldalú egyeztetés (háromoldalú egyeztető eljárás)
streamlining
ésszerűsítés (racionalizálás)
downstream indusrty
feldolgozóipar
downstream market
értékesítési láncban lejjebb elhelyezkedő piac
downstream user
(tovább)felhasználó
delegated act
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
desk officer
szakreferens
structured dialogue
strukturált párbeszéd
discharge
mentesítés
disincentive
visszatartó tényező (fékező hatás)
twinning
partnerség(i program)
twinning
testvérvárosi kapcsolat
twinning
ikerintézményi (együttműködés)
beneficiary
kedvezményezett
body-scanner
testszkenner
regulatory procedure with scrutiny
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
comitology alignment
komitológiai kiigazítás
comitology
komitológia
complementarity
kiegészítő jelleg (kiegészíthetőség)
concerted action
összehangolt fellépés (cselekvés)
concerted practice
összehangolt magatartás
deregulation
deregularizáció (liberalizáció)
derogation
eltérés
draftsperson
vélemény előadója
earmarking
elkülönítés (célhoz kötés, "pántlikázás")
empowering
képessé tétel (megerősítés, felkészítés, választási lehetőségek növelése)
law enforcement
bűnüldözés
efficiency and effectiveness
hatékonyság és eredményesség
one-size-fits-for-all
mindenki számára megfelelő, egyetlen
sustainability
fenntarthatóság
removal, expulsion, extradition
kitoloncolás, kiutasítás, kiadatás
facility
eszköz (konstrukció, létesítmény, mechanizmus)
feasibility
megvalósíthatóság (végrehajthatóság)
pilote project
kísérleti projekt
maritime affairs
tengeri ügyek
maritime organization
tengerészeti szervezet
maritime safety
tengeri közlekedés biztonsága
maritime policy
tengerpolitika
flexicurity
rugalmas biztonság
follow-up
nyomon követés
one-stop shop
egyablakos rendszer
one-stop shopping and billing
egy helyen történő szolgáltatás-igénybevétel és számlázás
one-stop access
egylépcsős hozzáférés
contact point
kapcsolattartó (pont)
task force
munkacsoport
mainstream
mérsékelt többségi irányzathoz tartozó
mainstreaming
általános (eredményes) érvényesítés (vertikális integráció, fokozott érvényre juttatás)
horizontal
horizontális
outsourcing
kiszervezés (kihelyezés)
bottleneck
szűk keresztmetszet (keresztmetszet-leszűkülés, felhalmozódás)
scoreboard
eredménytábla (eredményjelző, értékelőtábla)
downsizing
karcsúsítás (leépítés, csökkentés)
frontloading
előrehozás (előre ütemezés, kezdeti megnövelés, programidőszak elejére történő ütemezés)
fronloading exercise
előre ütemezési gyakorlat
goldplating
túlzott kiegészítésekkel történő átültetés (jogszabály-toldozgatás, jogszabály új elemekkel való kiegészítése, nemzeti szintű túlszabályozás)
benchmarking
(összehasonlító) teljesítményértékelés
grandfathering provisions
szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések (jogok átörökítése)
guideline
iránymutatás
non-paper
nem hivatalos dokumentum
roadmap
útiterv
absorption capacity
abszorbciós kapacitás
acquis screening
...
added value
...
administrative burden
...
animal welfare
...
assent procedure
...
policy paralysis
...
balanced report
...
bicephalous Union
...
better regulation
...
best practices
...
blocking minority
...
blame game
...
British rebate
...
budgetary arm
...
stakeholder conference
...
carbon capture and sequestration w
...
carbon footprint
...
carbon leakage
...
carbon offset
...
single sky
...
code of conduct
...
college of commissioners
...
commitment appropriations
...
payment appropriations
...
financial framework
...
financial perspective
...
position paper
...
community pillar
...
competent authority
...
payment agency
...
compulsory setaside
...
guardian of the treaties
...
consent procedure
...
constructive abstention
...
package deal
...
continuing education
...
life-long learning
...
convergence criteria
...
core values
...
cost of no Europe
...
defence arm
...
country report
...
smart growth
...
inclusive growth
...
democratic deficit
...
digital dividend
...
double majority
...
draft resolution
...
focus area
...
eligible action
...
emergency brake procedure
...
enabling capabilities
...
energy efficiency
...
food safety
...
enforcement order
...
impact assessment
...
unanimity
...
EU citizenship
...
EU actorness
...
operational cycle
...
European construction
...
ever closer Union
...
united in diversity
...
high-level goup
...
external action
...
fact sheet
...
feasibility study
...
financial perspective
...
fiscal compact
...
fishing effort
...
flanking measures
...
flexibility instrument
...
binding targets
...
transposition
...
harmonization
...
fortress Europe
...
four freedoms
...
substitute member
...
gender budgeting
...
gender mainstreaming
...
general economic interest
...
genetically modified organism
...
glass ceiling
...
good governance
...
green book
...
greening
...
green job
...
growth pact
...
dual-speed Europe
...
headline target
...
high representative
...
honest broker
...
horizontal mandate
...
global arena
...
info point
...
infringement procedure
...
interinstitutional agreement
...
intergovernmental conference
...
interim report
...
issues paper
...
joint action
...
knock-on effect
...
lead committee
...
legal base
...
red tape
...
liaison officer
...
market abuse
...
mid-term review
...
modal shift
...
name and shame
...
transparency
...
net recipient
...
non-aligned state
...
rogue state
...
oldest member
...
omnibus package
...
open method of coordination
...
opt-out
...
orange revolution
...
troika
...
outermost region
...
own resources
...
participatory action
...
payment appropriations
...
peer review
...
peer-to-peer exchange
...
phasing-out region
...
statistical effect
...
preparatory action
...
positive abstention
...
pre-accession instrument
...
project bond
...
provisional twelfths
...
public consultation
...
rapid alert system
...
rapid response force
...
readmission agreement
...
reflection group
...
reflection period
...
rendezvous clause
...
grandfather clause
...
credit crunch
...
leadership
...
industrial restructuring
...
right of initiative
...
rolling agenda
...
rotating presidency
...
rule of law
...
safeguard the community method
...
scoreboard approach
...
scrutiny reservation
...
secondment of officials
...
administrator
...
posting of workers
...
shadow rapporteur
...
silver lining
...
single act
...
territorial cohesion
...
social welfare
...
solvency margin
...
sound financial management
...
special report
...
special representative
...
standards before status
...
stick and carrot
...
still-emerging union
...
subprime crisis
...
supplementary budget
...
technical assistance
...
temporary agent
...
badge
...
transfer union
...
transition region
...
transnational data
...
trio of presidencies
...
UK correction
...
union commodity
...
variable-geometry Europe
...
wise men
...
spillover effect
...
set-aside
...
rotating set-aside
...
subsidiarity principle
...
package deal
...
snake in the tunnel
kígyó az alagútban
cash flow time travel
...
omnibus clause
...
backloading
...