38 terms

Frans unité 16

Frans, En Action
STUDY
PLAY
une adresse
een adres
un appartement
een appartement
un étage
een verdieping
une maison
een huis
un numéro
een nummer
un numéro de téléphone
een telefoonnummer
un portable
een gsm
une rue
een straat
un téléphone
een telefoon
un zéro
een nul
un mètre
een meter
un kilomètre
een kilometer
habiter
wonen
téléphoner à Lucie
telefoneren naar Lucie
quelle est ton adresse ?
wat is jouw adres ?
à Bruxelles
in Brussel
à la maison
thuis
à 300 mètres
op 300 meter
au premier étage
op de eerste verdieping
c'est loin d'ici
het is ver van hier
je n'habite pas loin
ik woon niet ver
le quatrième jeu
het vierde spel
la quatrième rue
de vierde straat
le cinquième jeu
het vijfde spel
la cinquième rue
de vijfde straat
c'est quel garçon ?
welke jongen is het ?
tu as quel âge ?
hoe oud ben je ?
quel est ton nom ?
wat is jouw naam ?
ce sont quels cadeaux ?
welke cadeaus zijn het ?
Erica a quels livers ?
welke boeken heeft Erica ?
quels sont tes crayons ?
welke potloden zijn van jou ?
c'est quelle fille ?
welk meisje is het ?
il est quelle heure ?
hoe laat is het ?
quelle est l'adresse ?
wat is het adres ?
ce sont quelles feuilles ?
welke papieren zijn het ?
tu aimes quelles chemises ?
welke hemden heb je graag ?
quelles sont mes photos ?
welke foto's zijn van mij ?
mille
duizend
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.