62 terms

Frans unité 18

Frans, En Action
STUDY
PLAY
une chambre
een kamer
un coin
een hoek
une cuisine
een keuken
un lit
een bed
une salle de bain(s)
een badkamer
une télé
een tv
un arbre
een boom
un jardin
een tuin
un bon fauteuil
een goede zetel
une bonne douche
een goede douche
entrer
binnenkomen, naar binnen gaan
devant la maison
voor het huis
entre 30 et 35 ans
tussen 30 en 35 jaar
sous l'armoire
onder de kast
s'il vous plaît (s.v.p.)
alstublieft (a.u.b.)
un banc
een bank
un bureau
een bureau, een kantoor
des bureaux
bureaus, kantoren
une douche
een douche
un fauteuil
een zetel
un garage
een garage
une lampe
een lamp
un living
een living
des toilettes (v)
toiletten
un beau cadeau
een mooi geschenk
un bon vélo
een goede fiets
une chouette copine
een leuke vriendin
un gentil garçon
een vriendelijke jongen
une grande classe
een grote klas
un jeune chien
een jonge hond
une jolie jupe
een mooie rok
un nouveau stylo
een nieuwe balpen
une petite table
een kleine tafel
un vieux cahier
een oude schrift
le premier étage
de eerste verdieping
la deuxième rue
de tweede straat
le troisième train
de derde trein
un garçon amoureux
een verliefde jongen
une copine contente
een tevreden vriendin
un pantalon court
een korte broek
une fête formidable
een geweldig feest
un enfant fort
een sterk kind
un pyjama long
een lange pyjama
une maman super
een geweldige mama
un prof sympa
een sympathieke leraar
un copain triste
een verdrietige vriend
une feuille blanche
een wit blad
un crayon bleu
een blauw potlood
des cheveux blonds
blonde haren
un banc brun
een bruine bank
une moto grise
een grijze motor
un pyjama mauve
een paarse pyjama
une chaise jaune
een gele stoel
un parapluie noir
een zwarte regenscherm
une robe orange
een oranje jurk
un fauteuil rose
een roze zetel
des cheveux roux
rosse haren
un tableau vert
een groen bord
voici un gentil chien
hier is een lieve hond
voici de gentils chiens
hier zijn lieve honden
c'est une jolie table
het is een mooie tafel
ce sont de jolies tables
het zijn mooie tafels
OTHER SETS BY THIS CREATOR