Begrepp på inom SO och NO G

STUDY
PLAY
Ett enormt stort område i rymden med planeter och stjärnor.
Galax
En gul vätska i kroppen som hjälper till att smälta maten. Bildas i organet levern.
Galla
Tjock tråd av bomull eller ylle.
Garn
Het källa med vatten som kommer från underjorden.
Gejser
Ett område på land med tjock is som inte smälter.
Glaciär
En liten dator som visar på en karta vad du är med hjälp av satelliter.
GPS
En lång djup spricka i berggrunden.
Gravsänka
En vätska som det är svårt att se igenom.
Grumlig
En sjö kan vara detta. Motsatsen till djup.
Grund
Vatten som finns långt ner i marken och som är väldigt rent.
Grundvatten
En plats i naturen där det finns mycket grus, sand och sten.
Grustäkt
En arbetsplats nere i marken, ofta långt inne i berg.
Gruva
Växter som man odlar i trädgårdar och på åkrar.
Grödor
Ett område med träd, blommor och gräs inne i städer.
Grönområde
När människor samlas för att be till sin gud eller sina gudar.
Gudstjänst
Andas fiskar och andra djur som lever i vatten med.
Gälar
En näring som man sprider ut jorden för att växter ska växa bättre.
Gödsel
En vetenskap som bland annat beskriver hur jordytan ser ut.
Geografi
En av jordens vanligaste bergarter.
Granit
Länder som gränsar till varandra.
Grannländer