Begrepp inom So och NO på H

STUDY
PLAY
Regndroppar som frusit till is.
Hagel
Har vatten omkring sig på tre sidor och sitter ihop med fastlandet på en sida.
Halvö
Ett område i naturen med slättmark där det mest växer mossor, lavar och låga buskar.
Hed
En plats där det hänt någonting som är viktigt för människors tro och religion.
Helig plats
Månen, solen, stjärnorna och alla planeter man kan se i rymden.
Himlakroppar
Hjärnans yttersta lager.
Hjärnbark
En liten ö där det för det mesta inte bor några människor.
Holme
Där himlen och jorden går ihop. Syns bäst ute till havs eller från ett berg.
Horisont
Ämnen i kroppen som påverkar dig på olika sätt och bildas i kroppens körtlar.
Hormoner
Ett område i skogen där träden huggits ner.
Hygge
En idé om hur någonting är. Provas av forskare genom olika experiment och iakttagelser.
Hypotes
Betala för att använda något som man inte äger.
Hyra
Bilder och tecken som har huggits in i sten av människor som levde för länge sedan.
Hällristningar
Ett stort landområde som ligger minst 200 meter ovanför havsytan.
Högland
Modern teknik.
Högteknologi
När människor samlas för att fira något viktigt.
Högtid
Den dag på hösten då natt och dag är lika långa.
Höstdagjämning
Ett fångstredskap som man till exempel fångar fisk med.
Håv
En linje på kartan som visar hur högt ett område ligger över havsytan.
Höjdkurva
Detta gör fåglar när de parar sig och föder upp sina ungar.
Häcka