Fysik prov

4.3 (4 reviews)
Vad är energiprincipen?
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
Vad menas med arbete?När man använder en kraft för att flytta på en sak, fysiker kallar det arbete.Ge två exempel på energiformer med hög kvalitet.Elektrisk energi (för att den lätt kan omvandlas till andra energiformer) och rörelseenergi (för att rörelseenergi kan lätt omvandlas till elektrisk energi)Varför säger man att värme är energi med låg kvalitet?För att den är svår att omvandla till andra energiformer.Vad är fossila bränslen?De är rester av forntida växter och djur. Tex kol, olja och gas.Vad menas med förnybara energikällor?Det är energikällor som aldrig tar slut. Tex vattenkraft, vindkraft, solenergi och vägenergi. (Biobränslen)Var får vi våran energi ifrån?Energin får vi från fossila bränslen (och förnybara energikällor.)Vad är spänning och ström?Strömstyrkan talar om hur många elektroner som passerar per sekund och spänningen är det som driver ström i ledningarna.Vilka enheter använder man för att mäta ström och spänning?Strömstyrkan mäts i Ampere och spänningen mäts i VoltVad menas med en elektrisk ledare och vad menas med en isolator?Elektrisk ledare är de material som kan leda ström och en isolator är ett ämne som inte leder ström.Vad är resistans?Resistans betyder motstånd, en tunn ledning har större resistans än en tjock ledning.Vad är statisk elektricitet för något?Statisk elektricitet är när ett ämne får för lite eller för mycket elektroner och då blir det antingen negativt eller positivt laddatRita kopplingsschema.Glödlampa, strömkälla, elektrisk ledning med strömmens riktning, motstånd, ameremeter, voltmeter, strömbrytare. 7 saker