Begrepp inom SO och NO på bokstaven J och K

STUDY
PLAY
Mark man odlar på.
Jordbruksmark.
Brun massa som består av mycket små delar av mineraler, döda djur och växter. Finns mellan markytan och berggrunden.
Jord.
En liten modell av jorden, som går att snurra och använda som karta.
Jordglob
Det yttersta skalet runt jorden. Skyddar jordens heta kärna.
Jordskorpan.
Sten som innehåller metallen järn. Finns det gott om i norra Sverige.
Järnmalm.
En industri som smälter ner järnmalm och blandar med andra ämnen så att det blir stål.
Järnverk.
Ett stort hål i berget. bildas när havsvågor slår mot berget under en mycket lång tid.
Jättegryta.
En del av fjället som ligger så högt att det inte växer några träd där.
Kalfjäll.
Ett område i skogen där man huggit ner alla träd.
Kalhygge.
Består av grundämnet kalcium blandat med ett eller flera ämnen. Kalcium med flor och fosfor finns i våra kroppar och bildar då...
Kalk.
Ett område i naturen där det nästan inte växer något.
Kargt
Ett konstgjort ämne som man tillverkar i fabriker. Kan användas inom jordbruket för att ta bort ogräs.
Kemikalie.
När vissa kemiska ämnen reagerar med varandra.
Kemisk reaktion.
Ämne som gör växter gröna.
Klorofyll.
Beskriver hur vädret är i ett område eller ett land.
Klimat.
När en vätska börjar bubbla.
Kokpunkt.
Sverige är uppdelat i 290 sådana.
Kommuner.
Bilar, bussar, flyg, färjor tåg och annat kan kallas för detta.
Kommunikationer.
När en gas övergår till att bli vätska.
Kondensera.
Stora landområden mellan världshaven.
Kontinenter.