Begrepp inom SO och NO på bokstaven K

STUDY
PLAY
En gas som finns i luften den bildas i din kropp av syret du andas ut. Bildas också när man eldar kol, olja och när man kör bil.
Koldioxid.
Huvudets skelett på djur och människor.
Kranium.
Det runda hålet i toppen på en vulkan.
Stora hål i jordens yta.
Krater.
När något pågår hela tiden. Allt går runt.
Kretslopp
Den del på blomman som ofta har vackra färger.
Kronblad
Ett område med många kullar och dalar i naturen.
Kuperad
Vad eleverna ska lära sig i ett skolämne.
Kursplan.
Den delen av land som gränsar mot hav.
Kust.
Atomer består av ännu mindre delar som kallas protoner, neutroner och elektroner. Dom små delarna består i sin tur av?
Kvark.
Energi som framställs av uran.
Kärnkraft.
En våtmark som till exempel myrar och mossar.
Kärr.
Ett organ i kroppen som bildar hormoner.
Körtel.
När människor och djur kan få egna ungar.
Könsmogen
När något rör sig runt i en bana.
Kretsa.
En hög och ofta brant del av berggrunden.
Klippa.