47 terms

Islam - Kunskapskällan

Minneskort om Islam
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Trosbekännelsen
"Det finns bara en Gud, Allah och Muhammed är hans profet"
Shirk
Att värdesätta något lika mycket eller högre än Gud - översätts med dödssynd
99 namn
Genom dessa antal namn beskrivs Guds väsen.
Domens dag
Tidens ände då alla ska dömas till paradiset eller helvete.
Islam
Yttre fred och inre frid genom att underkasta sig Guds ordning
Muslim
En som söker yttre fred och inre frid genom att underkasta sig Guds ordning
Mecka
Islams heligaste stad med Kaba som centrum
Medina
Islams nästheligaste stad med Muhammeds grav
Fri vilja
Människan kan välja väg i livet - den är dock beskuren i Islam pga Ödestron
Öde
Man tror på att människans X är förutbestämt av Gud.
Shaitan
Frestaren inom Islam.
Begravning
Ska ske inom 24 timmar
Änglar
Väsen som skyddar människor, noterar människans gärningar och förmedlar budskap från Gud.
Profeterna
Islam tror att många personer genom historien haft direkt kontakt med Gud, som Noa, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed. De kallas....
Tidebönen
Fem gånger per dag mot Mecka
Ramadan
En månad där man inte ska äta, dricka och ha sex när solen är uppe, undantagna är gravida, soldater, barn och sjuka.
Eid al fit´r
Fastebrytandets högtid -fest som avslutar Ramadan
Vallfärden
En av Islams fem pelare. Att man en gång per liv ska åka till Mecka- höjdpunkt här är att cirkulera Kaba sju gånger.
Offerfesten
Högtid som kallas Eid al adha på arabiska - firas i samband med vallfärden, ofta offrar man ett lamm i sju delar och ger till de fattiga (ibland motsvarande värde pengar).
Halal
Tillåtet ( att rädda liv är alltid tillåtet)
Haram
Förbjudet (alkohol, ränta, fläskkött)
Khadija
Muhammeds första fru
Fatima
Muhammeds dotter
Hira
Grottan där Muhammed fick sin första uppenbarelse
Ärkeängeln Gabriel
Levererade budskapet som idag finns i Koranen
622 e.Kr
Tiden för flykten till Medina - start för muslimsk tideräkning
Kalif
Titeln på Muhammeds efterträdare
Koranen
Uppdelad i Suror och Ayats - Är Guds ord
Hadither
Berättelser om hur Muhammed agerade i olika lägen i livet
Sunna
Man ska leva som Muhammed levde sitt liv, enligt hans sed och fördöme. Enligt...
Sharia
Den gudomliga lagen som bygger på Koranen, haditherna och Consensus - betyder vägen till vattenhålet
Nikab
Kvinnlig klädsel som är vanlig i Saudi-Arabien
Hijab
Att klä sig anständigt
Polygami
Månggifte -tillåtet med fyra fruar
Sunniislam
Anser att de dugligaste skulle leda muslimerna efter Muhammed och att profetgåvan var slut med honom.
Shiaislam
Anser att ättlingar till Muhammed skulle efterträda honom och att profetgåvan gick i arv till ättlingarna
Imamer
Shias ledare som enligt anhängarna har helgonlika förmågor då bönerna genom dem går snabbare
Mahdi
Messiasgestalten inom Islam.
Tolvsekten
Deras siste imam ska återkomma som Mahdi och de vördar 12 imamer. Riktningen är statsreligion i Iran
Sufism
Mystisk rörelse som betonar enkelhet och de vill nå Gud genom metoder som kallas dhikr, det kan vara både upprepning av ett mantra över Guds namn och genom extatisk dans
Salafism
Rörelse som är statsreligion i Saudi-Arabien. Supermonoteistisk riktning som har en strikt tolkning av sharia.
Spanien
Land där Islam hade en guldålder med städer som Cordoba och Toledo och filosofen Avaroes.
Jesus
Stor profet inom Islam. Dock ej Guds son. Men upptagen till himlen och ska tillsammans med Mahdi kämpa mot antikrist
Ali
Muhammeds svärson - Namnet Shia kommer från Shi at Ali - Alis parti
Ashura
Shiitisk högtid. Man minns Husayns martyrdöd under gråt.
Abbasdiderna
Kalifat-dynasti med Bagdad som huvudstad. Kända för kunskapsutveckling och visdomens hus.
Ummayaderna
Kalifat-dynasti med Damaskus som huvudstad.