Begrepp inom SO och NO på bokstaven L

STUDY
PLAY
En plats där olika forskare gör experiment.
Laboratorium.
En regel som bestämmer vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Kan också tala om vilka rättigheter eller skyldigheter människor har.
Lag.
När land reser sig ur havet. Har pågått i Sverige sedan den senaste istiden tog slut.
Landhöjning.
Små byar och mindre samhällen. Här bor inte så många människor.
Landsbygd.
En större del av ett land. Sverige har tre. Norrland, Svealand och Götaland.
Landsdel.
Sverige är indelat i 25 sådana. Kan också betyda trakt eller område.
Landskap.
Ett område med land som sticker ut i havet eller i sjön.
Landtunga.
Insekters ungar.
Larver
Ett språk som talades i det romerska riket runt medelhavet, för ungefär 2000 år sedan.
Latin.
Vågräta ritade breddgrader på en karta eller jordglob.
Latitud.
En växt som är både svamp och alg.
Lav.
Glödhet rinnande massa som väller ut ur en vulkan vid utbrott.
Lava.
En person som är med och bestämmer i en förening, ett politiskt parti eller i ett företag.
Ledamot.
Ett mått på hur bra människor har det i ett land.
Levnadsstandard.
Får ljus att ändra riktning. Behövs för att man ska kunna se bra. Kan också vara frön från en ärtväxt.
Lins.
Osynliga vågor i luften. Fångas upp av dina öron och omvandlas till signaler i hjärnan.
Ljudvågor.
Lodräta breddgrader som går från nordpolen till sydpolen.
Longitud.
En samling regler för skolan. Bestäms av regeringen.
Läroplan.
En blandning där det inte går att se vilka ämnen som ingår. Kan också vara svar på en gåta eller fråga.
Lösning.
Ett medel som löser upp andra ämnen.
Lösningsmedel.