NAME

Question types


Start with


Question limit

of 48 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. scented
 2. whoop
 3. rifle
 4. constrictor
 5. parchment
 1. a illat
 2. b hörghurut
 3. c
  pergament
 4. d záróizom
 5. e huzagolás

5 Multiple choice questions

 1. kér
 2. csettintés
 3. rázás
 4. remegés,reszketés
 5. visít

5 True/False questions

 1. wrinkledrácsos, redős

        

 2. whisperedvarázsló

        

 3. unfoldingszétbont

        

 4. swallowednyelés

        

 5. dimpledremegés,reszketés