54 terms

Mathematics 7

Íme a 10.01.05-i szavak. Ha valamit kihagytam, pótoljátok, hiba esetén kérlek javítsatok!
STUDY
PLAY
square
négyzet
rectangle, oblong
téglalap
rhombus
rombusz
paralerogram
paralerogramma
kite
konvex deltoid
arrowhead
konkáv deltoid
compasses
körző
protractor
szögmérő
construct
szerkeszt
arc
ív
arc length
ívhossz
secant
szelő
tangent
érint
normal
normális
perpendicular, orthogonal
merőleges
convex
konvex
perimeter
sokszög kerület
circumferencé
kör, görbe kerület
area
terület
surface
felület
volume
térfogat, hangerő
centre
középpont
disc
körlemez
ring, annulus
körcikk
semicircle
félkör
hemisphere
félgömb
minor arc
kisebb ív
major arc
nagyobb ív
cyclic
körbeírt
tangent
beírt
sector
körcikk
direct tangent
külső közös érintő
transverse tangent
belső közös érintő
chord
húr
median
súlyvonal
centroid
súlypont
midline
középvonal
altitude
magasságvonal
excircle
hozzá írt kör
excentre
hozzáírt körök középpontja
side bisector perpendicular
oldalfelező merőleges
angle bisector perpendicular
szögfelező merőleges
tetrahedron
tetraéder
regular
szabályos
solid angle
térszög
skew
kitérő
tetrahedra
tetraéderek
polyhedron
poliéder
polyhedra
poliéderek
inscribed circle
beírt kör
circumscribed circle
köréírt kör
incentre
beírt kör középpontja
circumcentre
köréírt kör középpontja
orthocentre
magasságpont