Terveystieto: Päihteet 7.lk

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mielihyvä
Positiivinen
Riippuvuus
Negatiivinen, pakonomaisuus.
Yleiset riippuvuuden aiheuttajat
Tupakka, alkoholi, huumeet.
Subjektiivinen mielihyvä
Ihmiset saavat mielihyvää erilaisista asioista.
Riippuvuus
Addiktio
Toleranssi
Riippuvuutta synnyttävän asian sietokyvyn jatkuva kasvaminen.
Psyykkinen riippuvuus
Mielentila, joka koetaan niin miellyttäväksi, että sitä halutaan jatkaa.
Fyysinen riippuvuus
Elimistö tottuu käytettävään aineeseen, jolloin käytön lopettaminen aiheuttaa fyysisiä vieroitusoireita.
Sosiaalinen riippuvuus
Tarkoittaa yhteenkuulumisen tunnetta.
Nettiriippuvuus
Pakonomainen tarve olla Internetissä.
Peliriippuvuus
Pelaamisesta tullut liian hallitsevaa
Päihde
Aine, joka aiheuttaa väliaikaisia muutoksia havinnointiin, mielialaan,käytökseen tai tietoisuuteen.
Päihteitä:
Tupakka, alkoholi, huumeet.
Tupakka aiheuttaa:
Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen riippuvuuden.
Jos tupakoitsija ei polta riittävän usein, hän kokee:
Vieroitusoireita
Tupakoinnin vieroitusoireita ovat:
Hermostuneisuus, unettomuus, yskä, päänsärky, hikoilu, vapina, nälän tunne.
Tupakkalaki
Kieltää tupakan myynnin alle 18-vuotialle.
Piilomainonta
Mainonta, joka ei ole suoranaista.
Tupakan haitalliset aineet:
Nikotiini, häkä, terva.
Montako syöpää aiheuttavaa ainetta tupakka sisältää?
50
Passiivinen tupakointi
Tupakansavussa oleilua ja savun hengittämistä.
Tupakka on alkoholin ohella suurin, mikä?
Terveyshaitta
Alkoholin alaisena olemisen merkkejä:
Sekavuus,harhaisuus, tasapainon katoaminen, tunnepitoisuus, agressiivisuus.
Humala
Alkoholi lamaannuttaa aivot.
Miten veren alkoholipitoisuutta mitataan?
Promilleissa (1/1 000)
Sammuminen
Tajunnan menetys
Krapula
Aivoperäinen tila, joka johtuu keskushermoston yliärtyneisyydestä alkoholin aiheuttaman lamaannuksen poistuttua.
Suurkulutus
Suurkulutuksena pidetään miehillä yli 24 ja naisilla yli 16 alkoholi annoksen nauttimista viikossa.
Alkoholismi
Sairaus, joka kehittyy pikkuhiljaa.
Alkoholismin seurauksena:
Sosiaaliset suhteet kärsivät ja terveys vaarantuu.
Nollatoleranssi
Paras vaihtoehto.
Huumeet
Narkoottisia aineita, joita käytetään mielialaan kohdistuvien vaikutusten vuoksi ilman lääketieteellistä aihetta.
Huumausaineet jaetaan pääsääntöisesti, mihin?
Keskushermostoa lamaannuttavat ja kiihottavat aineet.
Hallusinogeenit
Useissa huumeissa.
Mitä hallusinogeenit tekee?
Laajentavat käyttäjän tajunnan- ja tunteiden tiloja sekä herkistävät ja vääristävät aistimuksia.
Keskushermostoa lamaannuttavia aineita:
Heroiini, gamma ja lakka.
Hermostoa kiihottavia aineita:
Amfetamiini, kokaiini, ekstaasi, khat.
Hallusinogeenejä, eli tajuntaa laajentavia aineita:
LSD ja jotkin sienet.
Kannabistuote
Hampusta valmistettuja huumausaineita.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.